Maďarská menšina v Česku je tradiční národnostní menšina. K maďarské národnosti se při sčítání lidu v roce 2011 přihlásilo 8.920 obyvatel. Vlastní odhad zástupců menšiny je však až 20 tisíc příslušníků.

Slováci dávají přednost rodné řeči

Loni na podzim byla v Praze povýšena na farnost komunita německy mluvících katolíků. I pro další skupiny cizinců v hlavním městě existují farnosti se stálou duchovní správou, početná je třeba polská, která má kolem 300 členů.

Ještě větší je slovenská, i přes blízkost jazyků upřednostňují slovenští věřící bohoslužby ve svém rodném jazyce. Dvě desetiletí se scházeli v kostele sv. Voršily na Národní třídě, nyní je slovenská farnost při kostele sv. Jindřicha.

Anglicky mluvící katolíci se scházejí v kostele sv. Tomáše na Malé Straně, kromě komunity francouzské, španělské, italské či vietnamské působí v Praze i komunity Albánců, Arménů či Koptů. V rámci pražské diecéze působí přes 40 zahraničních kněží.

A letos v lednu se nová farnost stala i z pražské komunity neslyšících katolíků. Společenství neslyšících katolíků v Česku čítá asi 30 až 40 lidí, aktivní jsou i v dalších městech, v Praze se jim však dostává stálého duchovního vedení. Komunita neslyšících katolíků může zapadat mezi skupiny cizojazyčné, neboť používá svůj společný jazyk, znakový.