Sedmá městská část úspěšně naplnila takzvanou Jarní výzvu. Na podzim minulého roku si na setkání neziskových organizací a obcí, které usilují o zlepšení služeb pro lidi v bytové nouzi, vytyčila cíl dostat rodiny s dětmi z nevhodného prostředí ubytoven.

„Dali jsme si závazek, že do jara 2018 nebude žádná rodina s dětmi s trvalým pobytem v Praze 7 bydlet na ubytovně. Prostředí těchto zařízení je pro děti velmi nevhodné a rodiny zde navíc často platí přemrštěné nájemné. Případy, které jsme objevili, se nám již podařilo vyřešit. Dále chceme prohlubovat systém intenzivní sociální práce, aby další děti v ubytovnách neskončily, a pokud se tak stane, aby zde strávily co nejkratší dobu,“ uvedl radní Prahy 7 Jakob Hurrle.

Uzavření Libeňského mostu 19.ledna.
Měl by se Libeňský most zbourat a postavit nový?

Od listopadu loňského roku radnice dohledala čtyři rodiny z Prahy 7 žijící na ubytovnách. Ve dvou případech šlo o matky samoživitelky. Všem rodinám již radnice sehnala bydlení. Třem v bytech a jedné v azylovém domě. Po rodinách s dětmi se městská část zaměří na seniory a nemocné.

Pomáhá kontaktní místo pro bydlení

„Snažíme se pomáhat s bydlením těm, kteří to skutečně potřebují. Je důležité pracovat s ohroženými skupinami obyvatel a snažit se ztrátě bydlení předcházet. Osvědčila se nám změna systému práce s dlužníky,“  vysvětlil místostarosta Prahy 7 Kamil Vavřinec Mareš.

Komunikují s nimi nejen právníci, kteří se snaží dohodnout na splátkách, aby se lidé vyhnuli zbytečnému nárůstu penále, ale i sociální pracovníci. „Ti je motivují, pomáhají jim najít si práci a tu si poté i udržet. Daří se tak předcházet neúměrnému nárůstu dluhů ústícímu v neřešitelné situace a ztrátu bydlení,“  dodal Mareš.

Rozvod. Ilustrační foto.
Rozvodovost v posledních letech klesá, manželství trvá déle

Městská část Praha 7 také provozuje kontaktní místo pro bydlení, které od listopadu minulého roku pomáhá občanům zjednodušit způsob hledání odpovídajícího bydlení. Zároveň jim pomáhá řešit sociální problémy, které s touto problematikou souvisejí. Sedmá městská část jeho provoz pro velký zájem rozšířila z původního dne na čtyři, a to od pondělí do čtvrtka.

Kontaktní místo pracuje nejen s nabídkou obecních sociálních bytů, ale zároveň komunikuje s neziskovým sektorem či dalšími městskými částmi a také sleduje situaci na otevřeném trhu s byty a jedná se soukromými vlastníky.