„Byli jsme informováni, že domácnosti v Praze 7 obcházejí osoby představující se jako technici, kteří vám jdou zkontrolovat slevy ve vyúčtování energií. Chceme občany varovat, že se jedná o podomní prodejce, kteří se vás budou snažit přimět, abyste uzavřeli smlouvu na dodávku plynu či elektřiny s jejich společností,“ uvedla radní Hana Třeštíková.

Ilustrační foto.
Zákazem podomního prodeje chrání města a vesnice na Mělnicku hlavně seniory

Podomní prodej je v celé Praze zakázán od roku 2015 a radnice doporučuje, nevpouštět tyto lidi do domácnosti a rozhodně jim nic nepodepisovat.  

Ilustrační foto.
Zákaz podomního prodeje začne platit v květnu

Co dělat, když …

 se ve vašem domě nachází podomní prodejce

·    upozorněte jej na zákaz podomního prodeje
·    informujte majitele domu
·    ve spolupráci s dalšími nájemníky jej vykažte z objektu
·    v případě, že tak neučiní, kontaktujte Městskou policii hl. m. Prahy nebo Policii ČR

jste podepsali smlouvu u sebe v bytě či v domě

·    máte právo odstoupení od smlouvy do 14-ti dnů bez udání důvodu, které musí být písemné a zaslané nejraději doporučeně s dodejkou na adresu uvedenou ve smlouvě
·    s problémem se svěřte svým nejbližším, určitě vám pomohou situaci řešit a zvládnout ji
·    obraťte se na Sdružení obrany spotřebitelů (http://www.asociace-sos.cz/) nebo na bezplatnou právní poradnu Městské části Praha 7.

Zdroj: Web MČ Praha 7