Přestavby přechodů začnou v Horních Měcholupech, první část by měla být hotová do letošního října. Po ulicích Milánské, Boloňské a Na Vartě, kde přechody doplní ostrůvky, jsou plánované další úpravy v ulicích Holoubkovská, Hornoměcholupská a plukovníka Mráze. Dojde na ně v příštím roce podle finančních možností TSK a městské části.

Celkovou cenu úprav všech přechodů nelze vyčíslit, jsou součástí zakázek na opravy silnic. Například ve Starodubečské ulici vyjdou na asi dvoukilometrovém úseku i s úpravou přechodu asi na 11,7 milionu korun. Přechody u křižovatky Milánské a Boloňské ulice bude platit městská část.