V přihlášce si každý zakřížkuje jednu z uvedených škol, která je jeho bydlišti nejblíže. Budou zaregistrováni pouze ti, kteří se dostaví osobně. Začátečníci 14. až 16. září od 9 do 12 hodin do obřadní síně Nuselské radnice, pokročilí 18. září od 8 do 10.30 hodin tamtéž.

Podmínkou účasti v kurzu je trvalý pobyt na území Prahy 4 a pobírání starobního důchodu. Výuka bude trvat 10 týdnů, vždy jednou týdně v odpoledních hodinách na 17 základních školách Prahy 4. Počet míst je omezen a budou přijati pouze zájemci, kteří se stihnou přihlásit do vyčerpání kapacity.

Senioři, kteří se do kurzu případně nedostanou, budou mít další příležitost na jaře 2010.