I když vedra letos nejsou tak intenzivní jako loni, negativní vliv horka na naše zdraví podceňovat nelze. Dehydratace v letních měsících vede podle aktuálních dat České průmyslové zdravotní pojišťovny k výraznému nárůstu nákladů na ošetření a léčbu hlavně u dětí do čtyř let, u mladých žen a u mužů mezi 60-64 lety. Mírný, ale dlouhodobý nedostatek tekutin má podle lékařů za následek bolesti hlavy, dlouhodobou zácpu a především poruchu funkce ledvin a časté infekce močových cest.

Co s vedrem?
Pít průběžně celý den
Pozor na alkohol a ledové nápoje
Jíst často a méně
Ochlazovat se
Zvolit správné oblečení
Pozor na klimatizaci

Vypořádat se s vedrem na chalupě nebo u vody není těžké, horší je to v rozpáleném městě a v zaměstnání. „Letní vedra v práci jsou zátěží pro všechny, mnozí zaměstnavatelé proto v tomto období nabízejí svým pracovníkům určité benefity – nápoje zdarma, delší pracovní přestávky, v případě extrémních a dlouhodobých veder i zkrácení pracovní doby," říká Zuzana Lincová, ředitelka Profesia.cz. Podle ankety této společnosti má v létě v práci s horkem problém celá třetina lidí.

„Teplo vede k rozšíření cév v kůži, ke zvýšení průtoku krve kůží a k vytváření potu. Při práci v horkém prostředí dochází ke ztrátě tekutin pocením kolem šesti litrů za směnu. Při nadměrné vlhkosti prostředí se pot hůře odpařuje a přebytečné teplo se z těla odstraňuje nedostatečně. V krátké době může dojít k selhání oběhu," vysvětluje Zuzana Mathauserová, vedoucí Národní referenční laboratoře pro prašnost a mikroklima v pracovním prostředí. Povinností zaměstnavatele je ale zajistit takové podmínky, které umožňují bezpečný výkon práce. Jakmile teploty překročí 34 °C, mají pracovníci právo na nápoje zdarma. (kol, jh)