V pankráckém parku se současně koná workshop, kde si zájemci mohou vyzkoušet práci se slámou využívanou v rámci konstrukcí budov, omítání hliněnou omítkou nebo získat podněty k vytvoření ozeleněné střechy. Účast je zdarma, avšak vzhledem k omezené kapacitě je nezbytná registrace prostřednictvím e-mailové adresy alzbeta.korcakova@praha4.cz.