O více než dvacítku ukrajinských dětí se nyní stará Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol. Ta se jako největší české pracoviště svého druhu zaměřuje na diagnostiku, léčbu a výzkum nádorových onemocnění a nezhoubných krevních onemocnění u dětí.

„První pacientku z Ukrajiny jsme na naši kliniku přijali 2. března. Doteď jsme převzali do péče děti ve věku od 2 do 18 let s onkologickým nebo hematologickým onemocněním. Čtyři děti již v rámci své onkologické léčby podstoupily operační zákrok na spolupracujících klinikách FN Motol,“ upřesnila docentka Lucie Šrámková, přednostka Kliniky dětské hematologie a onkologie.

V současné chvíli se Fakultní nemocnice v Motole stará o šest dětí v intenzivní fázi léčby, z nichž dvě mají mozkový nádor, dvě sarkom, jedno nádor ledviny a jedno nádor lymfatických uzlin. Dalších devět dětí je již po léčbě a klinika zajišťuje jejich sledování. V péči jsou zde také čtyři pacienti s těžkou hemofilií, závažným krvácivým onemocněním, a dva krátce po transplantaci kostní dřeně. Příjezd dalšího pacienta očekává nemocnice v následujících dnech.

Většina rodičů nemocných dětí kontaktuje FN Motol prostřednictvím svých česky mluvících příbuzných či známých, kteří je ubytovávají. Další kliniku oslovují e-mailem ještě před odjezdem z Ukrajiny. „Rodiče malých pacientů si naše pracoviště nejčastěji vyhledají na internetu. Předpokládáme, že tento trend bude nepochybně pokračovat i v následujících týdnech. I kdyby konflikt zítra skončil, možnosti léčby na Ukrajině budou ještě nějakou dobu velmi omezené,“ dodala docentka Šrámková.

Od minulého týdne je v Motole se svou maminkou také čtyřletý Dimitry. V polovině března v Kyjevě utrpěl vážné zranění zad po dopadu ruské rakety. Chlapec pak zvládl dlouhý převoz speciální sanitkou do Česka a také první operaci v pražské nemocnici. Mícha ani páteř pacienta nejspíš nejsou poškozené a léčba se tak zaměřuje na rozsáhle poškozenou tkáň. Podle motolské instituce jsou Dimitryho vyhlídky dobré. „Začneme ho učit zase chodit,“ sdělil primář Kliniky spondylochirurgie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol Jan Kryl.

Od začátku války na Ukrajině ošetřili v Motole ambulantně bezmála 4 tisíce uprchlíků - 1878 dětí a 1940 dospělých. Hospitalizovaných jich bylo dosud 160.