Součástí projektu rekonstrukce jsou i úpravy přilehlých náměstí a prostorů – Heroldova a Vršovického náměstí a spodní části Svatoplukova náměstí. Nové jasany přibyly na Heroldově náměstí při ulici Krymská, rozšířeno bylo i stromořadí v úseku od křižovatky s Holandskou ulicí po křižovatku s Kavkazskou. „Byl zachován stávající druh stromů, tedy kultivar lípy, který lépe snáší městské prostředí," píše se v tiskové zprávě.

Ještě do konce roku půjde k zemi pět akátů ve spodní části náměstí Svatopluka Čecha. Stromy jsou podle městské části v havarijním stavu a znemožňují dokončení úprav chodníků v části Moskevské ulice. Předláždění by prý poškodilo jejich kořeny. Kácení se zpozdilo kvůli odporu místních, kteří s ním nesouhlasili.

V prvním pololetí příštího roku spolu s úpravou chodníků nechá městská část vysadit ještě 12 dalších stromů, 13 nových má být také na nově upraveném Vršovickém náměstí. Ve třech etapách oprav Moskevské ulice se postupně vymění povrch vozovky a chodníků, nové podoby se dočká Vršovické či Heroldovo náměstí. Nové bude veřejné osvětlení nebo lavičky.

V rozpočtu na letošní rok Praha 10 počítala na rekonstrukci Moskevské se 115 miliony korun, rozpočet na příští zatím městská část nemá schválený kvůli rozpočtovému provizoriu hlavního města.