„K obnově všech původních světelných signalizačních zařízení na území Prahy, které jsou v naší správě, by mělo dojít do roku 2022. V současné době je na území hlavního města 626 světelných signalizačních zařízení a jejich modernizace je zhruba v polovině plánovaného objemu prací,“ uvádí Ladislav Pivec, šéf TSK. „Jen za loňský rok a první pololetí roku 2014 bylo v Praze obnoveno nebo nově vybudováno celkem 27 světelných signalizačních zařízení,“ dodává.

Od roku 2007 bylo zřízeno pět nových dopravních ústředen a dvě byly vybaveny novou technologií. V rámci modernizace je budováno nové kabelové propojení mezi semafory, což umožňuje jejich připojení k oblastním dopravním řídícím ústřednám a následné řízení z hlavní řídící ústředny, která je jednou z nejmodernějších v Evropě.