Nejsnazší cesta vede podle studie k výstavbě zastávky v libeňské lokalitě U Kříže. V místě byly navrženy dvě varianty: jedna umisťuje zastávku na západ od mostu přes Zenklovu ulici a druhá na východ od něj na železniční estakádě.

Z vlaku hned na tramvaj

Tramvajová zastávka by byla přesunuta pod železniční most, aby vznikl co nejkratší přestup na MHD. Studie upřednostňuje západní variantu s přístupy od tramvaje ze Zenklovy ulice a na druhé straně na křižovatku ulic Kandertova a Primátorská. Nová vlaková zastávka U Kříže by vyšla maximálně na 92 milionů korun, nebylo by přitom nutné měnit územní plán ani vykupovat pozemky.

„Takže zastávku U Kříže lze začít připravovat opravdu hned,“ uvedl Petr Šlegr z firmy Pro CEDOP.

Složitější to bude naopak u druhé zvažované zastávky, která má vzniknout v Karlíně. Studie ji umísťuje k portálu Žižkovského tunelu, čímž by mohla sloužit i obyvatelům Žižkova. V jednodušší a pravděpodobnější variantě by zde vzniklo mimo jiné jedno ostrovní nástupiště a výtah pro bezbariérový přístup.

Oprava opěrné zdi prodraží výstavbu

Náklady jsou odhadnuty na půl miliardy, z čehož by velkou část spolkla sanace opěrné zdi na úpatí Vítkova. Studie zpracovaly firmy Pro CEDOP a UNIT architekti, oba záměry jsou v souladu s nedávno schválenými magistrátními plány na rozvoj pražské železnice. Jako nereálná ze studií vyšla zastávka na Balabence.

Skrze Prahu 8 prochází několik důležitých tratí, žádná vlaková zastávka zde ale zatím není.