Zastupitelé městské částiv úterývečer rozhodli těsnou většinou pěti hlasů z devíti pro změnu územního plánu. To znamená, že hlasovali pro výstavbu golfového hřiště a zřejmě i kácení stromův Klánovickém lese.

Nejprve bylo ve hře vyhlášení referenda, zda golfové hřiště v Klánovickém lese ano či ne. Naděje pro odpůrce golfu zůstala v tom, že zastupitelstvo schválilo referendum na toto téma. Uskuteční se současně s mimořádnými parlamentními volbami.

Ale otázka zní, zda se jeho výsledky bude klánovická radnice řídit. Zvláště při názorových kotrmelcích a odlišných postojích vedení radnice a zastupitelů. A při všech ekonomických a politických tlacích.

Zklamaní odpůrci golfu i vědci

„Jsem naprosto zklamán názorovými kotrmelci starosty a některých zastupitelů, kteří hlasovali pro změnu plánu, ač původně byli proti golfu,“ konstatoval vzápětí Jakub Kartous z občanského sdružení Za Klánovický les.

„Zastupitelé nejprve hlasovali pro referendum, ale vzápětí nerespektovali veřejné mínění a většinou pěti hlasů odhlasovali něco úplně jiného. Změna územního plánu a zelená golfu je pro nás šokem. Považujeme hlasování za neplatné a napadneme je právní cestou,“ dodal Kartous.

Pokud nakonec vyhrají golfisté a část lesa padne, výrazně to poškodí místní klima. S touto varovnou zprávou nyní přišla komise pro životní prostředí akademie věd. O zmenšení lesa už léta usiluje společnost Forest Golf Resort Praha. Chce na úkor stromů postavit devítijamkové hřiště.

Emoce? Na Klánovice mírné

Očekávané emoce se sice v úterývečer projevily, ale na Klánovice v neobvykle mírné podobě. I když padaly i návrhy na odstoupení starosty a dalších funkcionářů, pokud nebudou plnit volební program a sliby. Došlo i k osobním a dost nevybíravým výpadům z obou stran.

K odpůrcům golfového hřiště patří Tomáš Verner. „Kácet jakýkoliv les je neštěstí. A my si budeme mýtit přírodní zónu Natura? A zejména pro golfové hřiště, kterých je v okolí Prahy víc než dost. Nedaleko Klánovic se plánují další dvě. Golf je pro úzkou skupinu lidí, ale les je pro všechny,“ říká.

„Byl jsem se v lese podívat o víkendu a to, že jsou tam vyznačeny hektary pro těžbu, to nikomu nevadí,“ tvrdil zastánce golfu Bohumil Budina. „Duby u golfu byly vykáceny již před patnácti lety a dnes jsou tam jen nálety,“ dodal.

Řadoví občané Klánovic však mají jiné starosti. „Teď se pořád mluví jen o golfu, ale co motorkáři, tříkolkáři a koňáci, ti nikomu v lese nevadí? Vždyť ho devastují hrozným způsobem,“ rozhořčil se Richard Hladík, předseda zdejších rybářů. „Rybníky jsou v katastrofálním stavu. Mnoho let už bojujeme s radnicí, aby se majetky její a lesů co do vodních ploch spojily a mohlo se využít dotací na rekultivaci odbahnění. Myslíte, že to někoho ze zastupitelů zajímá?“ prohlásil.

Proti hřišti se staví akademici

Podle Moniky Bažantové se firma snaží vybudovat hřiště v místech, kde bylo to původní mezi lety 1938 až 1952. Od té doby však byla tato oblast vyhlášena přírodní rezervací, parkem i evropsky významnou lokalitou a investor musí v řízení dopadu na životní prostředí prokázat, že projekt nekoliduje s podmínkami ochrany těchto lokalit.

Aktivisté už uspořádali za celistvost lesa několik happeningů, demonstrovali před pražským magistrátem a dokonce v lese sloužili i mši za jeho zachování.

Více o celé kauze čtěte vpravo v souvisejících článcích.

Na jejich stranu se teď staví i akademici, kteří tvrdí, že v hlavním městě jsou zcela nevhodné a obecně škodlivé návrhy na likvidace části lesů, stejně jako na mýcení jednotlivých stromů.

„Vznik takových návrhů svědčí o naprosté ignoranci základních funkcí kvalitní zeleně v městských celcích. Přitom zeleň je pro zdravotní stav populace, především dětí, a kvalitu prostředí v městských aglomeracích velmi důležitá. Nejen proto, že zachycuje velké množství prachu a dalších nečistot, ale také reguluje vlhkost ovzduší, ovlivňuje nepříznivý tepelný režim měst a snižuje hlukovou zátěž,“ jsou přesvědčeni akademici.

LUCIE BOHÁČOVÁ, VÍT ŘEZÁČ