Katedrální varhany budou originálním uměleckým dílem stavěným na míru prostoru svatovítské katedrály se složitým členěním i náročnou akustikou. Nové varhany mají ve 21. století ukončit dostavbu katedrály, která v současnosti patří církvi i státu zároveň. Iniciátoři projektu v roce 2015 vyhlásili národní sbírku, k dnešnímu dni je na ní přes 24 miliony korun, což je 32 procent potřebné sumy.

Od stavby katedrály byly učiněny tři pokusy postavit nový nástroj 

Každý na ně může přispět na bankovní účet Nadačního fondu Svatovítské varhany: 2109930876/2700. Kromě jednotlivců, sponzorů či podniků přispívají také obce, už jich je více než sedm desítek.
Dosavadní Mölzerovy romantické varhany na Wohlmutově kruchtě nad chórovou kaplí jsou zvukově dostačující pouze pro starou část.

Od dostavby katedrály proto byly učiněny už tři pokusy postavit nový nástroj, který by zvukově zaplnil prostor celé dostavěné katedrály. Pro tento účel byl vystavěn velký novogotický kůr nad hlavním vchodem s rozetou.

Původní nástroj vzal za své při požáru v roce 1757

V dávnější minulosti svatovítská katedrála disponovala varhany světové úrovně. Nástroj vznikal v letech 1555 až 1567, a na jeho stavbě se postupně vystřídali čtyři varhanáři. „Současníci se shodovali ve svých posudcích, že pražské císařské varhany jsou největším a nejkrásnějším nástrojem křesťanského světa," uvádějí stránky Nadačního fondu Svatovítské varhany. Velkolepý nástroj vzal zasvé při požáru v roce 1757.