Akci organizuje česká pobočka Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém, spolu s ním Federace židovských obcí, Ekumenická rada církví, Český spolek přátel Izraele, Centrum Sion a velvyslanectví Izraele.

Zahraje i varhaník a hlavní zvoník katedrály 

Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém pořádá každoročně v dubnu v Praze pochod proti antisemitismu. Prosazuje také uznávání Jeruzaléma jako hlavního města Izraele. Izrael vyhlásil v roce 1949 Jeruzalém jako své hlavní město, ale většina zemí včetně Česka ho tak neuznává.

Dnes v pražské katedrále podle pořadatelů vystoupí řada významných představitelů duchovního a politického života. Kromě sboru Boni pueri zahraje varhaník Josef Kšica a hlavní zvoník katedrály sv. Víta nechá na počest Jeruzaléma rozeznít chrámové zvony.

Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém bylo založeno v roce 1980, dnes reprezentuje miliony křesťanů, různé církve a denominace. Organizace má hlavní sídlo v Jeruzalémě, pobočky ve více než 70 zemích a zastoupení ve 140 státech. Chce být aktivním hlasem při usmíření mezi židy, křesťany a Araby.