Mši bude sloužit biskup Václav Malý a vzpomínat se bude také na dárce, kteří výboru přispěli či přispívají. Olga Havlová zemřela v lednu 1996. „Někomu by se mohlo zdát, že lidí dobré vůle ubývá," říká Milena Černá, ředitelka Výboru dobré vůle.

„Ale my v nadaci máme opačné zkušenosti. Proto začínáme nový rok 2015 vzpomínkou na paní Olgu a poděkováním našim věrným dárcům a spolupracovníkům, živým i zesnulým," dodala Černá.

Olga Havlová (1933 až 1996) založila Výbor dobré vůle v roce 1990 v tradici Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Od roku 1992 organizace působí pod názvem Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové. Hlavním cílem nadace je pomáhat lidem se zdravotním postižením, lidem opuštěným, chudým a diskriminovaným v jejich začlenění do společnosti.

Olga Havlová za přínos občanské společnosti obdržela řadu českých i zahraničních ocenění. Podle ředitelky výboru měla zásluhu na tom, že se změnil přístup k lidem se zdravotním postižením v české společnosti. Výbor dobré vůle ve své činnosti pokračuje i po jejím odchodu a za dobu své existence přerozdělil potřebným přes 700 milionů korun a podpořil téměř 25.000 jednotlivců.