„Praha potřebuje moderní zařízení na záchranu opuštěných a nemocných zvířat. Současný provoz nemá dostatečnou kapacitu a provozní podmínky, přitom jen za loňský rok ošetřila přes čtyři tisíce zvířat. Zhruba za dva roky bychom se mohli dočkat nové záchranné stanice, kterou budou provozovat Lesy hl. m. Prahy,“  řekla radní Jana Plamínková.

Rekordní počet zvířecích pacientů

V areálu stanice má být otevřena část pro veřejnost a je plánované i zázemí pro ekologickou výchovu. Schválení změny územního plánu bylo podmínkou, aby se mohlo začít stavět ještě letos. Realizaci projektu však komplikuje dle magistrátu neoprávněné užívání pozemků, na nichž byla provozována záchranná stanice Českého svazu ochránců přírody.

Záchranná stanice Lesů hl. města letos ošetřila rekordní počet živočichů a to 4143. Oproti předchozím letům jde o nárůst přesahující deset procent. Podmínky pro činnost jsou ve stanici už řadu let provizorní. Jsou zde jen stavební buňky.