„Pomník bude umístěn v zeleném pásu ulice Nikoly Tesly ve stejnojmenném parku. Vlastní bronzová plastika by měla být do parku dopravena a slavnostně osazena v polovině srpna 2014," říká mluvčí Prahy 6 Adam Halmoši.Motivem pomníku je stylizovaný „výboj", tedy elektrický výboj jako hybná síla a základní kámen Teslových vynálezů a jako nástroj jeho proslulých prezentací, kdy mu byly tehdejší veřejností přisuzovány až nadpřirozené schopnosti.

Bronzový odlitek s nápisem Nikola Tesla 1856  1943 bude poutat pozornost i večer  má být totiž zevnitř osvícený. Autory pomníku jsou akademický sochař Stefan Milko a architekt Jiří Trojan.

Základní kámen pomníku byl položen a slavnostně odhalen už v listopadu 2006 u příležitosti 150. výročí narození Nikoly Tesly.

Nikola Tesla

Fyzik Nikola Tesla (žil v letech 1856 až 1943) studoval vlastnosti dvoufázových a vícefázových proudů. Sestrojil a patentoval četné elektrické stroje a přístroje, například v roce 1887 elektrický motor na střídavý proud a o čtyři roky později takzvaný Teslův transformátor, zdroj vysokého střídavého napětí o vysokém kmitočtu. Prezident Edvard Beneš mu udělil Řád bílého lva 1. třídy. Získal také čestný doktorát věd na Českém vysokém učení technickém v Praze.