Vigilie začala po západu slunce svěcením velikonočního ohně. Od něj se rozsvítila velikonoční svíce, paškál, která byla knězem nesena v průvodu do ztemnělého kostela. Věřící si pak od ní zapalují vlastní svíce. Kristovo světlo přemáhá temnotu hříchu a smrti.