Při prohlídce areálu staré čistírny zájemci na přibližně hodinové trase uvidí, jak fungovala celá čistírna. Prohlídky jsou možné pouze s průvodcem, protože čistírna není klasické muzeum. Návštěvníci uvidí původní prostory s pozůstatky původních technologických zařízení – a to jak pro vlastní čištění odpadních vod a související provoz, například kalové hospodářství, tak parní strojovnu a kotelnu na pro zajištění pohonu strojů.

K vidění budou i kopie původních plánů, historické fotografie z počátku stavby čistírny a historický filmový dokument Muži pod Prahou. Organizátorem akce je obecně prospěšná společnost Muzeum Stará Čistírna.

Mezi hlavní činnosti muzea patří správa industriálních nemovitostí, podpora jejich obnovy a dalšího využití, podpora záchrany technických movitých památek a vytváření a expozice vlastních sbírek technických movitých památek.

První čistírna odpadních vod pro Prahu v Bubenči byla postavena začátkem minulého století a fungovala v letech 1906 – 1968. Její nástupkyně, Ústřední čistírna odpadních vod v Praze (ÚČOV), vznikla v blízkosti původní čistírny na Císařském ostrově v 60. letech.

Původní pražská čistírna odpadních vod v Praze-Bubenči patří k unikátním objektům průmyslové architektury, již v době svého vzniku svou technickou vyspělostí významně přesahovala horizonty tehdejšího rakousko-uherského mocnářství. V roce 1991 byl areál prohlášen za kulturní památku, v roce 2010 za národní kulturní památku. Dnes slouží jako Ekotechnické muzeum, v jeho areálu je i funkční čerpací soustrojí z roku 1903.