„Děkuji všem obyvatelům naší městské části, kteří nás v internetové anketě podpořili a dali výsadbě svůj hlas. Velice si této podpory vážím a jsem rád, že náš nápad zapojit se do tohoto grantového projektu dopadl úspěšně,“ uvedl radní Prahy 12 pro životní prostředí Robert Králíček.

Zeleň vybírala radnice tak, aby šlo o vhodné břehové porosty kvůli tomu, že místo je často postižené povodněmi. Konkrétně tu vysadí 12 dubů letních, čtyři jilmy a devět kusů střemchy obecné. Při realizaci výsadby stromů bude městská část spolupracovat se ZŠ a MŠ Na Beránku a ZŠ Rakovského.


„Nyní můžeme zkultivovat plochu, kde se dnes nachází hustý porost nevhodných dřevin. Vyslyšeli jsme tak prosby rodičů a občanských sdružení, kteří se na nás obraceli se žádostí o úpravu této oblíbené lokality. Proto zvu všechny obyvatele 7. listopadu v 10 hodin do ulice Vltavanů, kde výsadbu stromů zahájíme,“ dodal Králíček.