„Nemyslím si, že by se od základu změnil dnešní charakter plánu. Ne všude ale už reflektuje rozvoj města za posledních deset let,“ uvedl náměstek primátora Pavel Klega.

Město musí mít nový územní plán ze zákona do roku 2012. Počítá se ale s tím, že bude hotov o dva roky dříve a že ho stačí schválit na konci volebního období současné zastupitelstvo.

Plán by měl vyřešit například některé sporné dopravní trasy. Podle Klegy jde mimo jiné o Hostivařskou radiálu kolem Horních Měcholup a Uhříněvsi.

„Tam je komunikace navržena nešikovně přes pozemky, jejichž vlastníci o ní nechtějí ani slyšet. Měla by být proto naplánována v jiné ose, o pár desítek metrů dál,“ uvedl náměstek.

Dlouhá, důkladná příprava

Zpracovatelem územního plánu bude Útvar rozvoje hlavního města, který má ohlídat, aby dokument respektoval místní urbanismus a hustotu zástavby.

Než se návrh dostane k posouzení zastupitelstvu, bude v rámci připomínkového řízení „rotovat“ mezi orgány státní správy, jednotlivými radnicemi a možnost vyjádřit se k němu budou mít i občané. To může trvat až tři roky.

Je jasné, že tvorba nového dokumentu vyvolá tlak investorů a dalších subjektů na „vhodné“ překvalifikování území. Někteří spekulanti s půdou mají totiž naději na slušné výdělky.

Třeba pouhá změna parkových ploch na plochy sloužící oddechu, na nichž již může být zázemí pro sportoviště a restaurace, může zvýšit hodnotu pozemků několikanásobně. Zejména stavební parcely slibují velký zisk.

Současný územní plán je starý sedm let a za tu dobu doznal několika stovek změn. Také jeho přijetí se neobešlo bez četných protestů občanských a ekologických sdružení i místních samospráv.