V orientaci v dokumentu, který určuje využití ploch ve městě a rozvoj metropole včetně výstavby, má pomoci výstava To je Plán!, která se od 26. dubna koná v Centru architektury a městského plánování (CAMP) v Praze 2. Počítá se i s doprovodným programem v podobě komentovaných vycházek, workshopů či přednášek. Kromě toho pak Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy spolu s hlavním městem chystají informační tour po městských částech, kam se může kdokoli přijít zeptat na lokalitu, která ho zajímá, a položit i konkrétní dotaz.

„Snažili jsme se, aby byl způsob připomínkování co nejjednodušší, intuitivní. Proto vyzývám každého, kdo se chce do tohoto procesu zapojit, aby své připomínky či námitky zaslal elektronicky, a to prostřednictvím adresy metropolitniplan.praha.eu. Tam je možné si plán v klidu prostudovat a seznámit se i s jeho hlavními principy. Připomínky je ale možné podat i přímo na výstavě v CAMPu,“ uvedl Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, který plán zpracovává.

„Plán je třeba připomínkovat a dojít k celospolečenské dohodě. Je to jediná cesta, jak město může svou budoucnost dobře naplánovat,” dodal náměstek primátora Petr Hlaváček (STAN).

Rozvoj i ochrana současného stavu

Nový metropolitní plán, který má mimo jiné pomoci odblokovat výstavbu bytů na brownfieldech, navrhuje i vznik nových parků či zachování vzácných pražských výhledů. „Je klíčovým dokumentem, který předurčuje rozvoj města, jeho cestu do budoucnosti. Vymezuje rozvojová území, kde by měly vznikat desítky tisíc bytů, zvyšuje ochranu městské zeleně a klade důraz na vybavenost i veřejný prostor,” uvedl primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

„Vše, co nevznikne na brownfieldech, které jsou ve většině případů v Praze velmi dobře dopravně dostupné, bude vybudováno v okolí metropole, ve Středočeském kraji. V důsledku toho pak budou nutné nejen další investice do záchytných parkovišť P+R, ale dočkáme se i rozmachu takzvané sídelní kaše,” upozornil Hlaváček na rozrůstání města do okolní krajiny, ovšem bez ohledu na další stavby a záměry.

V novém územním plánu se počítá s dnes moderním principem města krátkých vzdáleností, čtvrtí, kde nic nechybí. I z toho důvodu je podle jeho tvůrců nezbytná určitá decentralizace Prahy. „Pokud bychom jednotlivé městské části vnímali jako samostatná města, pak by Praha 4 byla čtvrtým největším městem v republice. Je ale zřejmé, že co se týče vybavenosti, nemůže se s Ostravou či Brnem srovnávat,“ přiblížil situaci Hřib a dodal, že z hlediska dostupnosti bydlení se s novým územním plánem otevře nejen možnost stavět na brownfieldech a v rozvojových územích, ale zvýší se i jeho srozumitelnost pro všechny zainteresované strany.

Když se řekne…
Územní plán je plánem rozvoje města nebo obce. Podle zákona ho v České republice musí mít každá obec. Definuje, kde a co je možné na území města či obce stavět a kde to naopak možné není.
Metropolitní plán je územní plán hlavního města Prahy, který určuje, jak se bude město v následujících deseti až dvaceti letech rozvíjet. Je to závazný plán pro stavební úřady, které mohou v konečné fázi vydat povolení k umístění konkrétní stavby. Aktuálně platný územní plán byl schválen v roce 1999 a jeho platnost vyprší v roce 2022.
Velká rozvojová území v Praze jsou Letiště Ruzyně - Drnovská, Dejvice - kasárna, ulice Gen. Píky, Bubeneč, Troja, Pelc - Tyrolka, Holešovice, Strahov, Smíchov jih, Vysokoškolský areál Jinonice, Radotín - Lahovice - Zbraslav, Bohdalec - Slatiny, Letňany - Kbely, Štěrboholy - Malešice, Štěrboholy - Dubeč - Dolní Měcholupy, Dolní Počernice - Běchovice
Sídelní kaše označuje způsob zástavby, kdy neexistuje (nebo není respektován) zastavovací plán a jednotlivé budovy jsou rozmisťovány bez ohledu na další stavby. Často vznikají rozsáhlé oblasti, kterým chybí potřebná občanská vybavenost. Průvodními projevy sídelní kaše je zábor zemědělské půdy a zvýšená dopravní zátěž způsobená dojížděním obyvatel za prací.
Zdroj: IPR Praha, Wikipedie