Dopravní podnik připravil společně se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR a s Konzervatoří Jana Deyla akci právě pro lidi, jimž nefunkční oči nahrazuje slepecká hůl: instruktáž nazvanou Nevidomí v metru.

Deset skupinek nevidomých si mohlo vyzkoušet orientaci v metru

Jejím posláním bylo nabídnout lidem se zrakovým handicapem informace o tom, jak se v metru bezpečně pohybovat i orientovat, stejně jako zprostředkovat seznámení s místy, kam se veřejnost běžně nedostane.

„Od ranních hodin až do odpoledne mělo deset skupinek nevidomých možnost vyzkoušet si orientaci v prostorách či ve vozech metra a seznámit se s kolejištěm a dalším zázemím," připomněla Aneta Řehková z dopravního podniku.

Metro má propracovaný systém orientace pro nevidomé 

Návštěvníci dorazili jak z Prahy (přičemž nechyběli studenti a jejich průvodci z Deylovy konzervatoře i dalších speciálních škol), ale desítky zvědavců přijely na ojedinělé seznámení s pražským metrem i z dalších míst republiky. „Z Chebu, Pardubic, Chrudimi, Plzně, Brna a Ostravy," vypočetl Viktor Dudr z organizace nevidomých a slabozrakých.

Pražské metro má propracovaný systém orientace pro nevidomé, z něhož ostatní cestující zřejmě nejvýrazněji mohou postřehnout zvukové návěsti a vodicí drážky na nástupištích. „Systém hmatových a akustických navigačních a informačních opatření na podporu samostatnosti a bezpečnosti zrakově znevýhodněných cestujících v pražské hromadné dopravě je vzorem nejen pro česká, ale i pro evropská města," poznamenal Dudr.

Opatření pro snadnější a bezpečnější užívání metra zrakově znevýhodněnými cestujícími představili hostům zaměstnanci dopravního podniku společně s firemními hasiči. „Zájemci měli rovněž k dispozici informační materiály: brožuru v černotisku, Braillově písmu a v digitální podobě," připomněla Řehková.

Jak se orientovat bez zraku?Pražský dopravní podnik se průběžně snaží zlepšovat přístupnost pražské veřejné dopravy pro handicapované cestující. Spolupracuje i se Sdruženou organizací nevidomých a slabozrakých, aby se podařilo najít možnosti takových úprav, které pomohou lidem s těžkým zrakovým postižením. V metru již slouží:
Vodicí linie umělá: orientačně bezpečný jednoduchý koridor tvořený podélnými drážkami v dlažbě, který je hmatný bílou holí a je umístěn všude tam, kde nelze využít přirozenou vodicí linii (v metru zeď, sloupy apod.);
Bezpečnostní pás: černobílý pás, ohraničující nebezpečný prostor před hranou nástupiště, je na některých nástupištích hmatný bílou holí a nášlapem;
Hmatové informace: popisky v Braillově písmu (například ovládací prvky výtahu) a reliéfní a barevně kontrastní znaky a symboly;
Akustické prvky pro navádění: jednotlivými povely slepecké vysílačky lze dálkově aktivovat akustické orientační a informační majáčky. Majáčky navádějí zrakově znevýhodněného cestujícího k důležitým orientačním místům. Znělka upozorňuje na vchod, schody a eskalátory – a může být doplněna i stručná hlasová fráze, informující například o aktuálním chodu soustavy eskalátorů, kam vede východ z podchodu a podobně. Jiným povelem vysílačky lze aktivovat požadavek na otevření dveří soupravy;
Elektronické informační systémy: v podchodech metra postupně doplňované elektronické tabule vizuálně informují cestujícího o odjezdu nejbližších spojů povrchové dopravy – a povelem slepecké vysílačky se aktivuje hlasový výstup tohoto zařízení.