Další opravy potrvají až do 18. září. Ty už ale provoz na silnici neomezí. V jižní části bude kompletně vyměněn parovod a rekonstruovány jeho vstupní šachty, dále bude dokončena výměna plynovodního nízkotlakého potrubí za středotlaké a budou vyměněny dva vodovodní řady.

„Jedná se o velmi důležitý páteřní parovod. Některé části jsou až z 30. let minulého století,“ vysvětlil ředitel Pražské teplárenské Ladislav Moravec.