„Ze všech koutů země se do Prahy sjíždějí na kole, na lodi či historickou tramvají členové tělovýchovných jednot a žup. Celkem 130 menších tras se sejde do čtyř hlavních a v neděli všichni kurýři slavnostně dorazí do Tyršova domu s poselstvím, že jejich oddíly jsou připraveny ke sletu,“ vysvětluje náčelník České obce sokolské Petr Svoboda fakt, že se s přípravami začíná již rok dopředu.

Důvod je zřejmý. Všesokolský slet totiž připadne na stejný rok, v jakém budeme slavit sté výročí založení samostatného československého státu. A to je událost, která je se Sokolem velice úzce spjata. „Sokolové byli u zrodu československých legií, v jejichž řadách bojovali, po ustanovení republiky hájili jeho územní celistvost a o dvě desetiletí později, v době druhé světové války, bojovali za její svobodu v domácím odboji i v naší či zahraniční armádě,“ vysvětluje veliký význam akce Hana Moučková, starostka ČOS.

Slet je pojat jako celoroční akce

Slet je proto pojat jako celoroční akce a ne jako projekt jednoho týdne v červenci Vedení České obce sokolské očekává, že se celého projektu zúčastní padesát tisíc lidí. V hlavním sletovém týdnu to bude 15 tisíc účinkujících. Před šesti lety, kdy se konal poslední slet, se jen počáteční štafety kurýrů zúčastnily na čtyři tisícovky sportovců.

Všesokolský slet nemá dosah pouze ve sportovní rovině, ale také v kulturní. „Lidé se sdružovali i kvůli divadlu či pěveckým sborům, proto v téměř každé sokolovně najdete i pódia. Tahle činnost nebude na sletu chybět,“ doplňuje Kateřina Pohlová ze vzdělávatelského odboru ČOS.

Sokol má u nás více než 155letou historii, ale není určen jen seniorům. „Více než šedesát procent členů je mladších 26 let,“ těší starostku Hanu Moučkovou. „Pokrýváme celé věkové spektrum. Od dětí, které cvičí s rodiči, až po seniory. A zároveň jsme široce rozkročeni od výkonnostního i ryzího amatérského sportování,“ dodává.