„Jako jedni z prvních v celé republice máme možnost se rozšiřovat urbanisticky správným způsobem a nikoliv jen nadivoko, jako se to děje v řadě jiných měst a obcí. Celou čtvrť totiž chce u nás postavit společnost se silným zahraničním kapitálem na základě promyšlené urbanistické studie. Díky tomu nehrozí vznik nějakého satelitu, který by neměl s původním městem nic společného a lidé by zde žili odtrženě.

Se starými částmi města jako se zázemím a vše by mělo vytvořit jeden fungující celek,“ tvrdí starosta Úval Jan Šťastný. Nová čtvrť vyroste na jihovýchodním okraji města v části Hostín. Podle předpokladu by měla do tří let začít stavět a za další tři roky by mohlo být vše hotovo. Pro některé její části však zatím chybí územní rozhodnutí na změnu orné půdy v obytnou plochu a zde se tedy výstavba může opozdit.

„Vyroste plejáda luxusnějších i menších domů a bytů, takže na své si přijde opravdu každý. Navíc po architektonické stránce to bude opravdu skvost,“ slibuje starosta. Za hlavní přínos pak považuje, že město nebude muset do nové výstavby věnovat ani korunu. Dokonce právě naopak, investor by měl přinést významné peníze i pro dosavadní části, kde se má podílet na projektech města.

„Máme silnice ve špatném stavu, potřebujeme nový vodovod, musí se udělat rekonstrukce splaškové i dešťové kanalizace, chceme rozšířit současnou školu a vystavět mateřskou školku, plánujeme novou radnici, je zapotřebí rekonstrukce náměstí i okolí vlakového nádraží,“ vypočítává starosta vnitřní dluh města, který podle jeho slov činí asi 800 milionů korun.

Celý roční rozpočet Úval přitom dosahuje jen desetiny této částky. „Investor se bude na řadě projektů podílet, takže do města by mělo v následujících pěti letech přitéct až 400 milionů korun,“ doufá Jan Šťastný. Vlastní záměr nové čtvrti však má také své odpůrce, kteří upozorňují na jeho zápory. Podle opozičního zastupitele Petra Boreckého se tím například výrazně zvýší již nyní neúměrná dopravní zátěž v regionu.

Současné vedení města také podle jeho názoru opomíjí skutečnost, že zmiňované investice města v jeho dosavadních částech budou muset být vyšší právě kvůli nové zástavbě. „Navíc ze zkušeností z jiných obcí víme, že ochota investorů poskytovat peníze na staré plochy klesá úměrně s tím, jak postupuje jejich nová výstavba,“ upozornil Borecký.