Proč se zvyšuje počet stíhaných zastupitelů?

Mám pocit, že to trochu souvisí s personálními proměnami na pozici vrchních státních zástupců a nejvyššího státního zástupce. Dříve jsme si také určitých kauz nevšímali. Nyní se stíhají třeba i takzvaní političtí podnikatelé, což je jiná linie téhož fenoménu.

Je to podle vás dobře?

Na jednu stranu je mi to sympatické, protože si rozhodně nemyslím, že by politici měli mít nějakou imunitu. Ale je důležité vystihnout míru. Nesmí to vypadat jako kyvadlo, kdy se stíhá všechno a pak zase nic. Mám trochu dojem, že v devadesátých letech a nějakou dobu poté si orgány činné v trestním řízení politické sféry příliš nevšímaly. Je možné, že v reakci na to si jí poté začaly všímat možná až příliš.

Neparalyzuje kriminalizace politických rozhodnutí chod samospráv?

Záleží na tom, o jaké trestné činy se jedná. Kriticky se o tom mluví proto, že ne vždycky jsou stíhány trestné činy úmyslné. Když se necháte uplatit nebo někoho uplácíte, je vcelku zřejmé, že to ke stíhání je. Velmi často jsou ale stíhány i trestné činy nedbalostní, což může být problém. Policie, respektive státní zastupitelství, má zkrátka pocit, že zastupitel měl být obezřetnější, než byl, a v důsledku toho má být odsouzen. Takový přístup pochopitelně nepůsobí úplně povzbudivě na psychiku lidí, kteří zastupiteli jsou nebo by se jimi chtěli stát.

Politická rozhodnutí by se tedy trestně stíhat neměla?

Politici mají určitou představu, jak budou zastupovat občany a nakládat s veřejnými penězi. Jestli je dají do téhle nebo tamté banky, jestli pořídí to nebo ono. Problém je, když pak přijde někdo, kdo má jinou představu, jak se to mělo dělat, a domnívá se, že ze zvoleného postupu vzešla obci újma. Ve chvíli, kdy se pracuje s touto optikou a na jejím základě se rozbíhají trestní stíhání, je to problém.

Takže by se prokuratury měly zaměřovat jen na korupci?

Neřekl bych to takto absolutně jenom na korupci, ale větší obezřetnost a zdrženlivost je možná na místě, protože přílišná horlivost může skutečně paralyzovat chod obcí. Je otázkou, jestli by nebylo lepší se v některých případech spolehnout na politickou sankci, tedy zkrátka na to, že zastupitelstvo příště nebude zvoleno. Nebo sankci soukromoprávní, tedy vymáhat na dotyčném škodu. Je třeba vždy zvážit, jestli je trestní represe adekvátní, respektive jestli někomu pomůže.

Čtěte také: Žalovaných zastupitelů v Praze přibývá