„Pan profesor má zadání pracovat na harmonogramu spojování, aby nedošlo kžádným problémům, ať co se týká mezinárodních akreditací, provozu a služeb pro pacienty. On nemá mluvit do médií, má nyní pracovat. Já zvážím svůj postup. Budu sním mít jednání, ale zvažuji jeho odvolání,“ uvedl Julínek.

Ministerstvo také vystoupilo proti petici, kterou pacienti sepisují. Krok považuje za neetický. „Do ústavu hematologie se nechodí srýmou, ale svážnými nemocemi. Jsou tam lidé, kteří by pro své lékaře vdaném okamžiku udělali cokoliv, protože jim věří. Za celou snahou vidím jediné, zaměstanci brání nastavení zařízení, tak jak jim vyhovuje, nechtějí byť sebemenší změny a zapojují do toho pacienty,“ sdělil mluvčí ministerstva Tomáš Cikrt.

To ale pacienti odmítají. „Pod petici se již podepsalo dva tisíce lidí, teď plánujeme i demonstraci,“ uvedla za petiční výbor Kateřina Garzeit. „Chceme veřejnou debatu. Koneckonců jsme to my, občané, kdo platí buď zdravotní pojištění nebo daně a financují nemocnice, výzkumné ústavy i ministerské úředníky," řekl otec jedné zpacientek Václav Trojan. Podle Garzeit bere ministerstvo pacientům jedinou jistotu, co mají. „Já jsem ležela vústavu na Novém Městě přes devět měsíců sakutní leukémií. Nad vodou mě držela především vstřícnost personálu, a to, že pacienti nejsou pro lékaře anonymní. Nedokážu si představit, že bych měla být vnemocnici,“ doplnila.

Ohrožení nebo zánik pracoviště Cikrt vyvrací . „Nic podobného rozhodně nehrozí. Bude pouze integrováno do zařízení, která se stane univerzitní nemocnicí, a to znamená daleko snažší cestu kevropským penězům. Spojením navíc ušetříme dvacet milionů. Řadu léčebných procedur totiž dělají jak vústavu, tak v nemocnici“ sdělil.

O spojení s ústavem hematologieusilovala i pražská Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Ta dokonce nabídla řediteli ústavu Jaroslavu Klenerovi nové prostory a slíbila, že by založila holding s názvem Fakultní nemocnice Královské Vinohrady-Ústav hematologie a krevní transfuze. Tento plán však nejde uskutečnit, protože Ústav hematologie a krevní transfúzespolupracuje s 1. lékařskou fakultou a ta nechce ústav předat Vinohradům.