Lidé, kteří v nedávné minulosti koupili byt na zbrusu novém sídlišti Milíčov Sever, žijí už půl roku v nejistotě. Budou muset své domovy nakonec opustit? Tuto otázku si chtě nechtě musejí klást po výroku Městského soudu, který zrušil územní rozhodnutí na část tohoto obytného komplexu. Fakticky to znamená, že by domy měly zmizet a krajina by měla být vrácena do původního stavu.

Poslední naděje pro neinformované

Lidem, kterým byly byty i s vědomím hrozícího zrušení územního rozhodnutí prodávány, (developer si byl vědom žaloby, která byla na územní rozhodnutí podána – pozn. red.), zbývá jediná naděje. Vyhraná kasační stížnost, která by rozsudek Městského soudu mohla zvrátit. Rozhodovat o ní bude Nejvyšší správní soud.

Chyběla EIA

„Žalobou napadené územní rozhodnutí soud zrušil zčásti pro jeho nezákonnost a z části pro vady, které doprovázely územní řízení,“ odůvodnila zrušení územního rozhodnutí předsedkyně senátu Městského soudu Karla Cháberová. Podle soudu se při vydání rozhodnutí nebral v potaz dopad na okolní životní prostředí. Milíčov Sever totiž zasahuje na území přírodní památky, kde byla vyhlášena dokonce Natura 2000 (garance ochrany nejvzácnějších a nejvíce ohrožených druhů živočichů a rostlin Evropskou unií – pozn. red.). Na onen nezákonný postup při územním řízení na stavbu sídliště upozornilo občanské sdružení Hezké Jižní Město (HJM) už v roce 2006. „V listopadu 2006 jsme vyzvali tehdejší zastupitelstvo a vedení městské části aby vyjádřilo nesouhlas s nezákonným postupem stavebního úřadu městské části. Jenže samospráva, odpovědná za územní rozvoj, se proti nezákonnému postupu nepostavila,“ připomíná Zdeněk Kvítek z OS HJM.

Zmínkou o nezákonnosti řízení o územním rozhodnutí na Mílíčov Sever naráží Zdeněk Kvítek na fakt, že nebyla řádně vypracována EIA (studie o dopadu na životní prostředí – pozn. red.). Přestože nedaleko sídliště žijí přísně chráněné druhy živočichů a rostlin.

„Na místo toho se zde na základě úřední výjimky postavila půl druhého kilometru dlouhá dešťová kanalizace, která stahuje vodu z přirozených mokřadů a vysušuje je. Upozorňuji, že nejpočetnější z ohrožených druhů jsou zde obojživelníci,“ zdůrazňuje Kvítek.

Prodával investor v dobré víře?

Investor sídliště Milíčov Sever ovšem tvrdí, že se mu podaří mokřadní společenstva rostlin a živočichů nejen zachovat, ale i vrátit na místa, ze kterých už zmizela. Také proto zřejmě doufal, že soud rozhodne v jeho prospěch, což se ale nakonec nestalo.

„Čistá dešťová voda steče onou kanalizací do rozvolněného koryta původního odvodňovacího příkopu. Na něm vzniknou nové tůňky a přehrázky. Postupně by se tak na toto území měla vrátit mokřadní společenstva rostlin a živočichů, která se zde nacházela v minulosti,“ tvrdí investor sídliště.

Za úspěch to svého času považoval i předseda výboru územního rozvoje a životního prostředí Prahy 11 Daniel Urban.

„Právě z naší iniciativy zvolil investor řešení mnohem ohleduplnější k životnímu prostředí. Znamená zachycování dešťových srážek v maximální možné míře a navíc s nimi pracuje ve dvou samostatných režimech,“ uvedl Urban.