Veřejnou urbanistickou soutěž, která by mohla ovlivnit budoucí vzhled a charakter zbraslavské rozvojové lokality, tzv. Slunečního Města, vyhlásila před týdnem městská část Praha ­Zbraslav.

Soutěž, již posvětila Česká komora architektů, je určena všem architektům a urbanistům splňujícím kvalifikační předpoklady. Důraz je kladen na veřejný prostor, zeleň, aktivity ve volném čase, služby a občanskou vybavenost.

Místo se slibnou budoucností

K myšlence uspořádat urbanistickou soutěž přivedla místní zastupitele neuspokojivá situace místa, které se rozkládá mezi starou Zbraslaví a čtvrtí Baně v blízkosti obchodního domu Zbraslavanka. Nápadná je velmi nesourodá zástavba. Leží tu vedle sebe nové rezidenčními objekty, velké proluky a rumiště a na straně druhé starší obytná čtvrť s několika solitéry. S tím se zastupitelé nechtějí smířit. Podle nich místo skýtá značný potenciál.

V porotě zasednou kromě dvou zástupců městské části také tři nezávislí architekti: Petr Hájek, Jakub Kynčl a Ivan Vavřík.

„Soutěž je dvoukolová, první kolo bude anonymní,“ vysvětluje zbraslavská starostka Renata Hůrková.

Soutěžní podmínky najdou zájemci na internetových stránkách Zbraslavi a České komory architektů. Příjem návrhů v prvním kole soutěže končí 16. října.

Vítěz bude znám před Vánoci

„Sami jsme zvědavi, s čím přijdou soutěžící. Možná to bude plán postupné zástavby, možná osazení všech volných míst zelení. Naší jedinou podmínkou je prostor pro občanskou vybavenost, konkrétně pak školku,“ říká Ondřej Hofmeister ze stavební komise. Právě na ideálním umístění a řešení školky mají finalisté ve druhém kole soutěže demonstrovat funkčnost jimi navržených projektů.

Počet soutěžících není omezen. Na vítěze, který bude vyhlášen ještě ještě před Vánoci, čeká 250 tisíc korun. Zkrátka nepřijde ani druhý a třetí v pořadí. Dostanou 120 a 100 tisíc korun. Porota může na zvláštních odměnách rozdělit dalších 100 tisíc korun.

Zbraslav jako vyhlašovatel soutěže uspořádá na začátku příštího roku výstavu nejpodnětnějších návrhů.