Pražský deník se nedávno zabýval stížnostmi především rodičů s kočárky na umístění sociálního odboru Městské části Praha 8. Mluvčí radnice Marcela Voženílková poukazovala na fakt, že pobočka Úřadu práce sídlící v druhém křídle stejné budovy také není bezbariérová a je rovněž v prvním patře. A že se tedy stížnosti netýkají "sociálky", ale Úřadu práce. Jak to tedy celé je?

"Snad potěším Vaše čtenáře sdělením, že již v minulém roce se podařilo Krajské pobočce Úřadu práce ČR pro hlavní město Prahu smluvně zajistit pronájem nové budovy pro pracoviště nepojistných sociálních dávek pro Prahu 8, která bude splňovat veškeré veřejností požadované parametry," odpověděl na otázky týkající se přístupu na pobočku ředitel Kontaktního pracoviště pro Prahu 8 Ladislav Hazuka.

Podle něj je sice část služeb klientům umístěna v poschodí, ale úředníci vyřizující příspěvky na péči či dávky pro zdravotně postižené osoby jsou umístěni v přízemí, které je přístupné i třeba pro vozíčkáře.

"V budově  Na Maninách byly realizovány rozsáhlé stavební úpravy, jejichž cílem bylo zajistit co nejvyšší komfort pro jednání s našimi klienty. V současné době probíhají závěrečné práce spojené s vybavením tohoto pracoviště. Předpokládáme, že k přestěhování dojde v prvním pololetí tohoto roku. O přesném termínu stěhování bude veřejnost informována v dostatečném časovém předstihu," uzavřel ředitel Hazuka.

Klienti mohou být svým způsobem rádi, že výběrové řízení na vybavení kanceláří nějakou dobu potrvá. Ze současné adresy to na tu novou není daleko. Tedy pokud zrovna není zavřen Libeňský most. A ten by se podle představitelů magistrátu měl znovu otevřít zhruba za měsíc. Otázkou ale je, na jak dlouho…