Projekt by podle IPR mohl také negativně ovlivnit blízkou přírodní památku Komořanské a Modřanské tůně. "Pozemky jsou dnes vedeny jako zeleň, ačkoliv fakticky je tam parkoviště a skladovací haly," uvedla k záměru náměstkyně primátorky pro územní rozvoj Petra Kolínská (SZ/Trojkoalice). Úřad jako hlavní problém vidí omezení území, kam by se mohla rozlévat voda z Vltavy v případě povodní.

Několikrát dochází k veřejnému projednání 

Každá změna územního plánu prochází posuzováním úřadu dvakrát. Poprvé, když úředníci a zastupitelé rozhodují o tom, jestli bude pořizování změny vůbec zpracováno. Podruhé, když se rozhoduje o jejím zapracování do územního plánu, které umožní vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Několikrát dochází i veřejnému projednání. „Tlak veřejnosti se většinou pozitivně zúročí při hledání závěrečného konsenzu, může pomoci užitečnému a zabránit nevhodnému. Ještě není nic rozhodnuto," vysvětlila Kolínská.

Čtěte také: Město zvažuje točnu tramvaje v Troji a novou vozovnu Záběhlice