Kritický dopis, který má Pražský deník k dispozici, adresoval generálnímu řediteli DPP Martinu Gillarovi v první polovině října ředitel odboru dopravních agend Jan Heroudek. První výhrada se týká údajné liknavosti DPP v řízení o žádosti o stavební povolení. Žádost z června 2016 nebyla doložená majetkoprávním titulem ani k jedinému z dotčených pozemků na trase metra D. Proto dostal dopravní podnik dva a půl roku na „doplnění nezbytných podkladů“. Lhůta vyprší na konci letošního roku a DPP požádal o další rok a půl „přerušení řízení o žádosti“, aniž by byl podle odboru dopravních agend doložen ze strany žadatele jakýkoliv pokrok.

„Dva a půl roku čekáme na doplnění podkladů, aniž byste za celé toto období učinili žádost projednatelnou alespoň v jednom úseku. Nadto, předběžný koncept o další prodloužení lhůty, který jste nám předložili, pouze kopíruje argumenty vyčerpané v předchozí žádosti,“ píše v první části dopisu Heroudek Gillarovi. Autor v ní také adresátovi připomíná, že za účelem urychlení přípravy díla měl dopravní podnik podle dohody ze začátku března zúžit žádost o stavební povolení na úsek Pankrác – Olbrachtova. „Doposud jste tak neučinili,“ upozorňuje Heroudek.

Ten si v dopise dále stěžuje na častou obměnu a slabou kompetenci lidí, kteří zastupovali DPP v komunikaci s dopravním úřadem. „Jde o lidi bez znalosti stavebního práva a bez ochoty akceptovat dohodnuté postupy… Ani po dvou letech nedochází ke zlepšení kvality dodávaných informací. U stavby za čtyřicet miliard očekáváme větší nasazení… Dalším zásadním problémem jsou neustálé navrhované změny v projektové dokumentaci,“ konstatuje v dopise Heroudek, který vyzval Gillara k určení hlavní styčné osoby pro jednání ohledně příprav linky.

Dopravní podnik podle Gillara po obdržení dopisu okamžitě prověřil současný stav přípravných prací. Výsledkem prý bylo zjištění, že „veškeré práce probíhají v souladu s jejich časovým plánem“. Nedostatky ale měla prověrka odhalit v komunikaci „řídícího managementu projektu“ s dopravním úřadem. „Okamžitě jsme přijali opatření ke sjednání nápravy. Z preventivních důvodů jsme učinili i personální změnu na pozici projektového manažera,“ uvedl Gillar s dodatkem, že pohotovou reakci DPP o několik dnů později ocenil v dalším dopisu i autor předchozí kritiky.

Městský koordinátor pro metro D

„Byli jsme ujištěni, že ačkoliv dosud nebyly z Vaší strany požadované doklady doloženy, máte je připraveny a během následujících dvou týdnů je předložíte. Věřím, že pokud budete nadále postupovat stejně operativně, jako v reakci na náš dopis, nebude do budoucna povolení stavby metra trasy D nic bránit,“ napsal šéf odboru dopravních agend.

Podle předsedy klubu zastupitelů Spojených sil pro Prahu Jiřího Pospíšila bude součástí programového prohlášení vznikající koalice vytvoření nové funkce „městského koordinátora“ pro metro D. „Není možné, aby pokračoval stav, který popisuje citovaný dopis. Není možné, aby mezi městem a jeho de facto dceřinou společností probíhal takový chaos jako doposud,“ prohlásil Pospíšil. Podle něj je příprava nové linky metra názornou ukázkou „absolutního manažerského selhání celého dosavadního vedení města, vlády chaosu a amatérismu“.

Nastávající radní pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě) nicméně odmítá komentovat spekulace, že vznikající koalicí avizované personální změny v městských společnostech zasáhnou také dopravní podnik. "Personálními otázkami v městských firmách se samozřejmě zabývat budeme, nehodláme ale v žádném případě vše bezhlavě bourat. Já sám budu ve funkci až téměř za měsíc, kdy se poprvé sejde nové zastupitelstvo. Nechme, prosím, tyto odpovědi na okamžik, až budu seznámen se situací v jednotlivých firmách," poznamenal Scheinherr. Brzké změny v managementu firmy, kterou město dotuje zhruba 13 miliardami korun ročně, jsou ovšem pravděpodobné. Generální ředitel DPP byl jmenován dosluhující koalicí předloni jako nominant hnutí ANO a bez výběrového řízení.