„Při kontrolní prohlídce stavby nebyl zjištěn rozpor s vydaným povolením stavby, který by podle stavebního zákona vedl k zastavení stavby. Stavebník a zhotovitel stavby byli vyzváni k odvozu přebytečné zeminy z výstavby vodní plochy z aktivní zóny záplavového území a k doložení geodetického zaměření stávajícího stavu," uvedl Jirásek.

Podle firmy Prague City Golf, která má pozemky v nájmu od roku 2013, jsou pro všechny fáze výstavby platná stavební povolení. Kromě tří nových golfových jamek vzniká i jezero.

„Jeho břehy po důkladném zkoumání a projednání s příslušnými referenty orgánů ochrany přírody a krajiny budou upraveny jako biotopy pro zvláště chráněné a chráněné druhy živočichů," uvedla firma v tiskové zprávě. „Zároveň má ale i spolu s terénními úpravami velmi významnou funkci v rámci protipovodňových opatření," dodal jednatel firmy Michal Vlček.

Stropnický byl na návštěvě Radotína, Zbraslavi a Velké Chuchle 3. června, pozastavil se nad výstavbou u golfového hřiště v Lipencích, které je zároveň v záplavovém území u soutoku Vltavy s Berounkou. Požadoval prošetření toho, zda má stavba všechna potřebná povolení. Náměstek tehdy stavbu přirovnal k „nelegální těžbě štěrkopísku". Vytěžené území má podle něj několik hektarů a ze tří stran ho zakrývají zemní valy.