Ačkoliv se to může na první pohled zdát, pražské vysoké školy nejsou zkostnatělé instituce. Naopak se snaží reagovat na současné potřeby výuky a výzkumu. Pět největších univerzit tak čekají investice za miliardy korun. Většinu zaplatí stát.

Nový kampus pro univerzitu 

Univerzita Karlova se dočká nového kampusu. Výstavba na Albertově pro ni bude největší akcí za posledních 100 let. Vzniknou dvě výzkumně-vzdělávací centra. Biocentrum se bude zabývat problematikou biomedicíny a v Globcentru se zaměří na globální změny. Objekty by měly být v provozu v roce 2021. Podle odhadů vyjde investice na 2,5 miliardy korun. „Jedná se o naši jednoznačně nejvýznamnější akci," okomentoval mluvčí UK Václav Hájek.

Albertov ale rozhodně není jedinou plánovanou výstavbou. V současnosti například probíhá přestavba hlavní budovy Filozofické fakulty na Palachově náměstí. V nejbližší době by mělo dojít i na oživení Karolina. Počítá se také se stavbou budovy pro Matematicko-fyzikální fakultu v Troji či celouniverzitního archivu v Motole. „Největším problémem, který musíme řešit, jsou prostorové nedostatky, roztříštěnost budov po městě a zastaralé vybavení," uvedl Václav Hájek.

Dřevařský pavilon na ČZU

Řadou změn prochází také kampus České zemědělské univerzity. „Samotný areál byl vybudován v šedesátých letech, současné potřeby jsou jiné. Je proto nutné stavět nové objekty," vysvětlil situaci mluvčí CŽU Josef Beránek. Za poslední dva roky tak na Suchdole vyrostl Dřevařský pavilon a Mezifakultní centrum environmentálních věd. Nyní probíhá stavba Centra ekonomicko- manažerských studií, které bude sloužit především výuce studentů Provozně ekonomické fakulty. Budova by měla být dokončena na jaře roku 2017. Předpokládaná investice je přes 200 milionů korun.

ČZU i do budoucna plánuje další rozšiřování. „Rádi bychom vybudovali prostory pro Fakultu tropického zemědělství, pracoviště pro výuku zpracování zemědělských produktů či dálkový výzkum Země," pronesl Beránek.

Stavba na Kulaťáku

S investicemi není pozadu ani České vysoké učení technické. Poblíž Vítězného náměstí nyní probíhá přeměna bývalé Technické menzy. „Došlo k definitivní změně využití původního objektu. Na místě vznikne Český institut informatiky robotiky a kybernetiky," okomentoval přestavbu Vít Kosina, vedoucí odboru výstavby a investiční činnosti. Stavba započala v listopadu roku 2013, ke zdárnému konci by se měla přiblížit už zanedlouho. Náklady by se měly pohybovat v řádu miliard korun.

Z dlouhodobých cílů se chce ČVUT zaměřit na dostavbu areálu na Vítězném náměstí. „Nová výstavba by umožnila umístění některé z fakult sídlících mimo kampus," vysvětlil Vít Kosina.

Nedostatek prostro pro výzkum 

Loňský rok byl přelomový pro Vysokou školu chemicko-technolo-gickou. V Dejvicích proběhla rozsáhlá rekonstrukce a škola pořídila vybavení a přístroje pro studenty za téměř 800 milionů korun. Investice ale rozhodně nejsou u konce.

„Největším problémem rozvoje naší školy zůstává katastrofální nedostatek prostor pro výuku a výzkum," uvedl mluvčí Michal Janovský. Významnou část prostor v budově Technická 3 má totiž historicky pronajato ČVUT, s těmito prostory VŠCHT do budoucna počítá.

Rekonstrukce dalšího prostoru 

„Připravujeme projektovou dokumentaci na rozsáhlou rekonstrukci v budoucnu uvolněných prostor pro laboratorní využití a administrativu," vysvětlil rektor Karel Melzoch.

Dále se uvažuje například o výstavbě multifunkční budovy, která by sloužila jak k výuce, tak potřebné administrativě. Finanční injekci by si také podle Melzocha zasloužily dva bloky kolejí na Chodově, které jsou nyní rekonstruovány po malých částech pouze z vlastních zdrojů vysoké školy.

Filmový atelier pro UMPRUM 

Vysoká škola uměleckoprůmyslová sídlí od roku 1885 v samém centru hlavního města. Jednotlivé řemeslné a umělecké dílny tak má povětšinou rozeseté po Starém Městě. Nyní ji čekají velké změny.

„Deset minut od historické budovy na náměstí Jana Palacha je Mikulandská ulice, kde po 25 letech provizoria získala škola objekt, který po rekonstrukci navrátí tvůrčí a technické zázemí školy opět na úroveň odpovídající současným potřebám UMPRUM," uvedl rektor vysoké školy Jindřich Smetana.

Vzniknout má budova s dílnami, fotografickým a filmovým ateliérem nebo třeba experimentální a výzkumné centrum. Škola se chystá nadstandardně investovat i do řady nových technologií a zároveň zachovat know-how tradičních manuálních technik. Nový objekt, jehož zkušební provoz by mohl započít na podzim roku 2017, by měl školu kapacitně zajistit na dalších 30 až 50 let.

Čtěte také: Jiří Balík: Jaká místa mám v Praze rád