Vedení školy chce využít potenciál pestrosti univerzity. "Duplicity spolu musí splývat a kolegyně a kolegové spolu musí více komunikovat," uvedl rektor. V doktorandských oborech by podle něj měli spolupracovat lidé z různých fakult, akademie, dalších vysokých škol i ze zahraničí.

Nové studijní programy 

"My máme velmi dobrou zkušenost s platformou biomedicínských doktorských programů, která už funguje zhruba dvacet let. Je to spolupráce několika fakult a Akademie věd. Chceme podle podobného modelu sdílet platformy v dalších oblastech: historických vědách, didaktikách a přírodních vědách," řekl.
Univerzita připravuje nové studijní programy, které bude mít možnost sama schvalovat, pokud získá institucionální akreditaci. Tu zavedla novela vysokoškolského zákona. Univerzita Karlova o ni požádala jako první vysoká škola loni v říjnu, Národní akreditační úřad o žádosti rozhodne zřejmě během března.

Zlepšení kvality doktorandů 


Platnost všech současných akreditací skončí v srpnu 2019. Změna oborů se bude týkat i vysokoškoláků, kteří budou v té době uprostřed svého studia. Nové obory musí univerzita vypsat na podzim 2018, pokud do nich bude chtít přijímat uchazeče od roku 2019.
Vedení školy se chce zároveň zaměřit na zlepšení kvality doktorandů. Ti, kteří doktorské studium nepovažují za svou prioritu, budou muset školu pravděpodobně opustit. "Můžeme tam čekat i nějaký meziroční pokles počtu doktorských studentů, ale chceme se zaměřit hlavně na kvalitu a úspěšné zakončování doktorských studií," uvedl Zima.

Akreditace pro 222 doktorských programů 


Univerzita má nyní celkem 222 doktorských studijních programů se 195 studijními obory. Většina z nich je čtyřletých. V roce 2016 v nich studovalo 7428 lidí. Na všech úrovních studia bylo tehdy na 17 fakultách univerzity celkem 49.236 studentů.
Institucionální akreditaci chce univerzita získat pro 23 oblastí, v nichž vzdělává své studenty. Univerzita do nich zařadila všechny studijní programy, které nyní nabízí. Některé fakulty by v budoucnu vedle stávajících jednooborových podob měly nabízet například studijní plány se specializacemi nebo dvojoborové studium, kde si studenti budou volit kombinaci hlavního a vedlejšího oboru.