Charvát získal cenu za mimořádný přínos pedagogické profesi. Jeho publikační činnost je podle Hájka pro studenty a odbornou veřejnost zárukou dostupných a kvalitních zdrojů. Potvrzuje to i Cena Josefa Hlávky za knihu Zrození státu - prvotní civilizace Starého světa, která mu byla udělena již dříve.

Interaktivní lekce 

Ocenění si dnes odnesl i tým učitelů, studentů a absolventů právnické fakulty vedený Michalem Urbanem za program Street Law - zažít právo jinak, který funguje na Právnické fakultě UK od roku 2009 a jehož základem je spolupráce mezi fakultou a středními školami či neziskovým sektorem. Studenti fakulty v rámci programu chystají s pomocí pedagogů interaktivní lekce pro studenty středních škol, seniory, děti z dětského domova nebo Romy. Podle Hájka má projekt kladný dopad zejména na studenty práv, kteří díky němu mohou už při studiu konfrontovat své teoretické právní znalosti s každodenní realitou. Zároveň se mohou učit hledat způsoby, jak o svém oboru komunikovat s lidmi, kteří ho nestudují a považují obor vesměs složitý, těžko pochopitelný a někdy i lehce zbytečný.

Cena Arnošta z Pardubic 

Suda, kterého univerzita ocenila in memoriam, od roku 1997 vyučoval na Přírodovědecké fakultě UK. "Patřil k přednášejícím, kteří zaujali každého: svým nasazením, espritem, šíří vědomostí a schopností objasnit souvislosti. Během své vědecké práce se podílel na 61 impaktovaných publikacích, devíti kapitolách v knihách a čtyřech monografiích a získal řadu ocenění," doplnil mluvčí.
Cenu Arnošta z Pardubic uděluje UK akademickým pracovníkům za vynikající pedagogickou činnost a skupinám pedagogických či podpůrných pracovníků za jejich přínos ke zvyšování kvality vzdělávání.