Univerzita Karlova získala pět hvězdiček za mezinárodní otevřenost, zájem uchazečů a úroveň studentů a uplatnění absolventů na trhu práce. V mezinárodní otevřenosti se hodnotilo zastoupení zahraničních studentů, míra zapojení školy do mezinárodních aktivit a důraz na podporu zahraničních pobytů studentů.

Některé VŠ si mohou vybírat

Vedle UK získaly pět hvězdiček za toto kritérium brněnská Masarykova univerzita (MU), Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (VFU) a Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE). Většinou to bylo díky několika mezinárodně zaměřeným fakultám.

Nejstarší česká VŠ se také těší největšímu zájmu uchazečů a je mezi univerzitami s nejvyšší úrovní studentů. Obdobně na tom jsou VŠE a VFU. Jde o školy s větším zastoupením absolventů gymnázií, kteří měli na střední škole nadprůměrné výsledky, uvedli autoři hodnocení. Díky převisu přihlášených nad počtem přijímaných si tyto VŠ mohou vybírat.

Uspěly profesně zaměřené fakulty 

Jako jediná z univerzit získala UK nejvyšší známku v uplatnění absolventů v praxi. Vedle osmi fakult UK získalo pět hvězdiček dalších 14 fakult z osmi veřejných VŠ. Jde o prakticky orientované fakulty, které jsou vyhledávané a pozitivně hodnocené ze strany studentů.

V celkovém zaměření studia na praxi získalo pět hvězdiček 23 fakult ze 13 VŠ. Z celých univerzit měla nejvyšší známku jen českobudějovická Vysoká škola technická a ekonomická. Hodnotilo se i zapojení školy do celoživotního vzdělávání. Uspěly profesně zaměřené fakulty.

Pět hvězdiček získyl i čtyři fakulty VUT v Brně 

Za vědeckou a výzkumnou orientaci dostala pět hvězdiček Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Zohledňovala se intenzita výzkumu i rozsah doktorských studijních programů. Pět hvězdiček získaly také čtyři fakulty Vysokého učení technického v Brně a tři fakulty Západočeské univerzity v Plzni.

Šest mimopražských univerzit bylo kladně hodnoceno za přínos regionu a sociální inkluzi, tedy vzdělávání studentů, jejichž rodiče nemají vysokoškolský titul. Mívají studenty z daného regionu, kteří v něm po studiu zůstávají.

V nejlepší skupině bylo 27 fakult 

Pět hvězdiček získaly Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ostravská univerzita, Slezská univerzita v Opavě, Technická univerzita Liberec a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.

Žádná univerzita jako celek nezískala pět hvězdiček za hodnocení úrovně studia ze strany studentů a absolventů. V nejlepší skupině bylo 27 fakult z 11 VŠ. Největší zastoupení měla se sedmi fakultami UK.

Čtěte také: Zeman jmenoval Hančila rektorem Akademie múzických umění