Do žebříčku bylo zahrnuto čtyřiadvacet zemí. Vedle České republiky je mezi nimi také Slovensko, Polsko nebo Maďarsko, pobaltské země, státy bývalé Jugoslávie a státy někdejšího Sovětského svazu včetně Ruska. Společnost QS dnes zveřejnila čtyři regionální žebříčky. Na rozdíl od globálních žebříčků, které rovněž zpracovává, zohledňují regionální specifika a umožňují srovnání univerzit v regionálním kontextu.

Umístění ostatních univerzit

Před Univerzitou Karlovou v celkovém pořadí skončily Lomonosovova univerzita v Moskvě a státní univerzity v Novosibirsku a Petrohradu. ČVUT skončilo celkově sedmé, Masarykova univerzita byla desátá. Tyto vysoké školy se prosadily rovněž v dílčích parametrech hodnocení. Univerzita Karlova měla druhou nejlepší akademickou pověst, ČVUT se těšilo druhé nejlepší pověsti u zaměstnavatelů. Všechny tři byly v nejlepší pětce při hodnocení prezentace na webu.

Do první stovky v celkovém pořadí se dostalo dalších šest českých vysokých škol – Vysoké učení technické v Brně (19. místo), Univerzita Palackého v Olomouci (59.), Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (75.), Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (90.), Západočeská univerzita v Plzni (94.) a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (95.)

Čtěte také: V Archivu Univerzity Karlovy proběhl mezinárodní den