Pokud UK institucionální akreditaci získá, bude mít možnost schvalovat vlastní studijní programy v daných oblastech svou Radou pro vnitřní hodnocení. Ta na škole vznikla minulý rok a má 27 členů, mezi nimiž jsou čtyři studenti. Nové studijní plány pro vnitřní hodnocení se nyní na škole připravují. Nové obory musí univerzita vypsat na podzim 2018, pokud do nich bude chtít přijímat uchazeče od roku 2019.

Vzniknou i nové podoby studia 

O nové struktuře oborů vyjednává vedení školy s jednotlivými fakultami, aby vyhovovala různorodosti oborů UK, vysvětlila prorektora pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti Radka Wildová. Vedle stávajících jednooborových podob studia tak vzniknou i nové. Některé fakulty by v budoucnu měly nabízet například studijní plány se specializacemi nebo dvojoborové studium, kde si studenti budou volit kombinaci hlavního a vedlejšího oboru.

Labík dnes zdůraznil, že instituce s akreditací budou mít velkou odpovědnost za schvalování svých studijních programů. „Já nevím, zda-li vůbec a případně v kolika oblastech Univerzita Karlova institucionální akreditaci dostane, ale v okamžiku, kdy tu institucionální akreditaci dostanete, tak bych poprosil, aby vedení školy a ctěná komise byla přísná a nesmlouvavá," uvedl.

Žádost obsahuje několik složek

Zima připomněl, že škola na přípravě žádosti o institucionální akreditaci pracovala zhruba rok. Musela upravit své vnitřní předpisy a vytvořila nové informatické oddělení pro sběr dat. „Jsme připraveni studijní programy následně rozvíjet a aktualizovat podle potřeb 21. století," dodal.
Žádost UK o institucionální akreditaci obsahuje několik složek. Součástí je sebehodnotící zpráva, kde je popis fungování a možností univerzity, a popis a analýza 23 vzdělávacích oblastí, mezi které patří například právo, matematika či vědy o Zemi. Další částí je popis toho, jak by na škole v budoucnu mělo fungovat vnitřního hodnocení, a také mezinárodní ohodnocení, o které škola požádala Evropskou asociaci univerzit.


Nová podoba vysokoškolského zákona umožňuje vysokým školám, které získají institucionální akreditaci od NAÚ, samostatně rozhodovat o vzniku, zrušení a úpravách studijních programů. Akreditace bude platná vždy deset let, pak se musí obnovit. Změna oborů se nebude týkat jen budoucích uchazečů o studium, ale i vysokoškoláků, kteří budou v době změny uprostřed svého studia.


Seznam 23 oblastí, ve kterých Univerzita Karlova žádá o institucionální akreditaci:
Biologie, ekologie a životní prostředí
Ekonomické obory
Farmacie
Filologie
Filozofie, religionistika a teologie
Fyzika
Historické vědy
Chemie
Informatika
Matematika
Mediální a komunikační studia
Neučitelská pedagogika
Politické vědy
Právo
Psychologie
Sociální práce
Sociologie
Tělesná výchova a sport; kinantropologie
Učitelství
Vědy o umění a kultuře
Vědy o Zemi
Všeobecné lékařství a zubní lékařství
Zdravotnické obory