Stavby Adolfa Loose (1870–1933) jsou dnes oceňovány jako významný milník na cestě k moderní architektuře – a jím navrhované interiéry nepřestávají udivovat svou promyšleností a rafinovaností. Jedno ale mají společné: zvykli jsme si je oceňovat jako významné dědictví minulosti. Jeden z jeho objektů ale vzniká zcela nově. Zcela aktuálně.

K novému projektu, s nímž má technické muzeum společné podstatně více než zájem o Loosovu tvorbu, Ksandr uvedl: „Už před více než třiadvaceti lety při památkové obnově Müllerovy vily navržené Adolfem Loosem vznikla myšlenka na realizaci dosud nepostaveného Loosova takzvaného posledního domu.“

Tehdy se členové týmu technického muzea domlouvali s kolegy z Muzea města Prahy (jehož je Müllerova vila součástí), jak by bylo pěkné, kdyby se podařilo zrealizovat i Loosovy modernistické myšlenky, které zůstaly jen na papíře.

Sen už se mění ve skutečnost

Co se tehdy jevilo jako sen, se dnes mění ve skutečnost. Před více než rokem se objevila možnost realizovat projekt na pozemku Národního technického muzea na Letné – a k činům nebylo daleko. Ve spolupráci s Fakultou architektury ČVUT v Praze vznikl projekt – a dnes už jsou jsou na Letné vybudovány základy budoucího domu. „Je ukázkou – jak bychom dnes řekli – úsporné stavby, neboť se jedná o kompletní dřevostavbu, a přesto s loosovsky typickým raumplanem,“ poznamenal Ksandr. Německý výraz, který se do češtiny nepřekládá, označuje architektovu jedinečnou práci s prostorem, hmotou, zónami a rozličnými úrovněmi v interiéru.
Na Letné podle slov ředitele technického muzea vzniká světově unikátní projekt, který má nepochybně své místo mezi ikonickými domy.

Konference Iconic Houses se koná už po sedmé, nicméně poprvé přivádí návštěvníky do České republiky. Dorazí stovka mezinárodních odborníků z oblasti umění a architektury, kteří budou mezi 21. a 26. květnem objevovat vybrané skvosty české architektonické moderny napříč republikou. Včetně Müllerovy vily v Praze či vily Tugendhat v Brně – a chybět nebude ani projekt takzvaného Posledního domu Adolfa Loose.

Pro experty i pro veřejnost

Program konference mapující modernismus a avantgardu ve středoevropském regionu bude dále pokračovat v rakouské Vídni a slovinské Lublani (známé jako město Jože Plečnika, který výraznou architektonickou stopu zanechal i v Praze).

Veřejnost se může zúčastnit přednáškové části konference Iconic Houses ve dnech 22. a 23. května dopoledne v Národní technické knihovně v Praze 6. Pro zájemce o ikonické domy jsou v té souvislosti důležité webové stránky iconichouses.org/shop/lectures, kde je možné zakoupit vstupenky.

Nezisková síť Iconic Houses

- sdružuje téměř 200 výjimečných domů postavených ve 20. století především v Evropě a USA, včetně například Fallingwater House od Franka L. Wrighta, rodinného domu Miese van der Rohe nebo Casa Milà od Antoniho Gaudího
- zahrnuje takzvané domy-muzea: stavby původně určené pro bydlení a později zpřístupněné veřejnosti
- u nás do sítě patří dvanáct domů-muzeí – přičemž Mülerova vila v Praze nebo brněnská vila Tugendhat patří k těm nejznámějším