Novorenesanční stavba školy dozná z pohledu kolemjdoucího minimálních změn, to, že s ní pracoval dnešní architekt, doloží jen nový průchod a malý zásah do fasády.

Škola vedla dlouhá jednání s památkáři 

Výstavou, která potrvá až do 13. dubna, chce škola přispět nejen k informovanosti studentů, akademické i širší veřejnosti o podobě stavby, ale také o památkové ochraně města.

Škola má za sebou stejně jako všichni, kdo chtějí v historickém centru města byť jen minimálně intervenovat současnou architekturou, dlouhá jednání s památkáři. „V nejbližší době očekáváme vydání stavebního povolení, v řádu týdnů vypíšeme veřejnou zakázku na dodavatele stavebních prací," řekl rektor školy Jindřich Smetana. Hodnota zakázky na stavební i technologickou část bude přes čtvrt miliardy korun.

Škola přišla o dílny při restitucích 

Přesto se podle původních plánů měla budova s technologickým zázemím školy otevírat již letos v létě. Objekt má UMPRUM k dispozici od roku 2014 a projekt jsme připravovali od chvíle, kdy nám archeologové potvrdili, že můžeme využít suterén, říká rektor.

UMPRUM přišla o dílny v 90. letech při restitucích, v provizorním režimu je měla od té doby v historické budově. Po zavržení úvah o zbudování kampusu v Ďáblicích, který by nutil studenty jezdit mezi centrem a periferií a školu oddělit od sebe jednotlivé obory, se vedení školy přiklonilo k rekonstrukci a dostavbě budovy v Mikulandské.

Část budovy bude přístupná veřejnosti

„Nenárokuje si změnu na panorama města, při reorganizaci hmot je funkční, ale zároveň integrovanou součástí lokální zástavby. Drží původní hladinu zástavby a svým tvaroslovím je přechodem mezi historickou zástavbou a expresivní architekturou Paláce Národní, který roste na rohu," řekl architekt Kroupa.

Smetana připomíná udržení veřejného charakteru budovy v místě, kde je stále méně rezidentů. Část budovy bude proto také přístupná veřejnosti. Otevře se jí asi největším architektonickým zásahem do fasády, vertikálním vynecháním jedné její části, čímž vznikne nový vstup do celého areálu. Přes nový rohový objekt bude škola průchozí až na Národní třídu a využívat bude také zahradu.

Dílenské prostory budou vybaveny špičkovým příslušenstvím 

Přestavba respektuje dva historické trakty, které jen minimálně doznají změn, ve dvoře vznikne přístavba s multifunkční dvoranou pro tvorbu i společný život školy a s terasou na střeše.

Dílenské prostory budou podle rektora vybaveny špičkovým příslušenstvím nutným pro výuku v daných oborech, tedy třeba sklářství, keramiku či grafické techniky.

Čtěte také: Boj o studenty začíná. Vysoké školy se otevírají