Zatímco oni se zamýšleli nad tím, aby se název ulice vztahoval k místu a zněl lépe, lidé, kterých se přejmenování dotklo, zdaleka důvod k radosti nemají. Budou totiž muset oběhávat úřady a měnit si doklady. „Lidé si samozřejmě budou muset udělat nové občanky, nechat si ulici změnit v katastru a na Pražské energetice a jinde. Netýká se to pouze pasů, kde není trvalé bydliště uvedeno,“ řekla Deníku Venuše Jandová z oddělení evidence obyvatel na satalickém úřadě.

Podle ní se místní lidé dozví o přejmenování ulice poštou, poté co bude magistrát informovat zdejší úřad. „Nový název je nám platný jako mrtvému zimník. Je to pro nás jenom komplikace, protože si budu muset vyměňovat řidičák a podobně. Název ulice nám nikdy nevadil. K Rybníčku se to tady jmenovalo už dřív, pak nás přejmenovali na Jednotného zemědělského družstva a teď se to vrací zpět. Nám je to ale platné jak mrtvému zimník,“ řekl Deníku jeden z obyvatel ulice Miloslav Kuldan.

Podle náměstka primátora Rudolfa Blažka je ale přejmenování ulice nutné. „Název je nepraktický a vede k používání zkratky ve tvaru JZD, což při současném používání elektronických databází způsobuje značné potíže,“ uvedl Blažek.

Zřejmě nejvíce naštvaní ale mohou být lidé, kteří bydlí v ulici Na Popelce v Košířích, její část se totiž bude lišit pouze v předložce, a to k Popelce, výměně dokladů ale lidé neuniknou.

Pošťačky, které ve změněných ulicích budou roznášet dopisy, se ale zmatků nebojí. „Lidé stejně budou používat názvy staré, než si zvyknou na nové, bude to nějakou dobu trvat. Někdy se navíc stává, že přijde dopis na ulici, která se už tak desítky let nejmenuje,“ svěřila se poštovní doručovatelka.
Magistrát v úterý posvětil jména hned 35 ulicím, parkům, schodištím nebo jiným místům. Pět z nich název změnilo, ostatní dostaly jména nová.


Jak se změnily názvy ulic

V Michli se z ulice U mýdlárny stala ulice Za Arielem, protože tu kdysi býval hotel Ariel.

Část ulice Na Popelce v Košířích se přejmenovala podle svého směřování na ulici K Popelce.

Libeňská ulice V Mezihoří, která dostala jméno Ke kouli. Koulí se prý rozumí někdejší plynojem.

Část ulice Nad Novou Libní přejala název navazující ulice Nad Okrouhlíkem.

Na Novém Městě vznikla ulice Korčákova, pojmenovaná podle demografa a geografa Jaromíra Korčáka. Vychází z Horské a vstupuje do Hlavovy.

V Řeporyjích je ulice K betonárně, vycházející jižním směrem z ulice K Třebonicům. V době stavby Jihozápadního města tu údajně byla betonárna.

Název nové ulice K Panenkám v Praze – Kolodějích odkazuje na svoje směřování a polohu, totéž platí pro ulici Za železnicí v Praze – Satalicích.

V Dolních Chabrech vznikla ulice Spádná, na Černém Mostě pak Kostrbova. Připomíná Jindřicha Kostrbu, údajně jednu z nejvýznamnějších osobností historie československého letectví.

V Modřanech je nových ulic pět. Názvy Vrátnická, Potahová, Pískařská, Vorařská a Kormidelnická mají připomínat dnes už zaniklou dopravu na Vltavě.

Severním směrem z ulice Pekařské v Jinonicích nově vycházejí ulice Brzorádových, Laténská a Chmelařská. Názvy odkazují na měšťanský rod Brzorádových, jehož člen si v Jinonicích kdysi pronajímal velkostatek, nedaleké pohřebiště z doby laténské a na pěstování chmele koncem 17. století v této lokalitě.

V Libni dostaly jméno podle starých místních názvů Park Pod Korábem, ležící pod školou Na Korábě, a Korábské schody mezi Parkem Pod Korábem a zahrádkářskou kolonií Košinka.

V Košířích vznikla ulice V ostružiní. Název charakterizuje její vzhled.

Horní Počernice mají nyní ulici Vlastibořská podle obce Vlastiboř u Železného Brodu. Ulice Donínská v Újezdu nad Lesy byla prodloužena. Totéž platí pro ulici Podleskou v Uhříněvsi.