V Dejvicích v Praze 6 nesou ulice jména Lindleyova, Heinemannova a Máslova po stavitelích novodobé městské kanalizace. Wiliam Lindley byl hlavním projektantem, Emanuel Heinemann vedl stavební práce a Eduard Máslo zhotovil podrobné projekty.

Andrlíkova, Šanderova, Samohrdova a Templářská ulice vznikly v Čakovicích. Karel Andrlík a Karel Šandera byli profesory cukrovarnictví, Jakub Samohrd působil v Čakovicích jako rychtář. Templářská ulice nese název po křesťanském řádu. V Praze 14 přibyly Šemberova, Langweilova, Postlova a Bartoňkova ulice a náměstí Zdenky Braunerové. Josef Šembera, Karel Postl, Vojtěch Bartoněk a Braunerová byli malíři. Antonín Langweil je autem známého modelu historického centra Prahy z první poloviny 19. století.

Další nové ulice vznikly v Kunraticích. Jedna nese název Nad Vernerákem, což je lidové pojmenování blízkého Hornomlýnského rybníku. Ulice Nad Akáty byla nazvána podle porostu vzrostlých akátů.