„Pokud půjde vše relativně hladce, tak lze předpokládat zahájení stavby v roce 2021,“ řekla mluvčí pražské TSK Barbora Lišková. Před prvním kopnutím bude muset investor vedle souhlasu EIA získat i územní rozhodnutí a stavební povolení.

Projekt nese úřední název Těžké zakrytí Spořilovské spojky (TZSS), jeho součástí je ale také prodloužení tramvajové tratě o více než kilometr přes Spořilov směrem k Jižnímu Městu a nové napojení ulice Na Chodovci na Jižní spojku.

Cena je více než dvě miliardy korun

Samotný tunel bude mít podobu dvou více než kilometr dlouhých tubusů. Zakrytí spojky následně umožní ozelenění a polidštění celého prostoru. „Cílem je vznik kvalitního veřejného prostranství, které zajistí opětovné propojení „starého“ a „nového“ Spořilova,“ píše se v dokumentaci k projektu, který si vyžádá přes dvě miliardy korun.

Utlumení hluku a emisí má ulevit zhruba 15 tisícům obyvatel, kteří v okolí žijí. „Vzniknou také čtyři hektary parkové plochy s nabídkou volnočasových aktivit pro obyvatele,“ zdůraznil mluvčí Prahy 4 Jiří Bigas.

Samotná stavba tunelů potrvá dva roky, úprava celého prostoru včetně zřízení podzemních parkovacích míst celkem čtyři roky.

Spořilovská spojka patří k nejzatíženějším komunikacím v Praze, neboť tudy proudí tranzitní doprava z D1 na Jižní spojku a dále na východ Prahy. Situace se ještě zhoršila po zprovoznění velkého pražského okruhu mezi D5 a D1 v roce 2010, když město zakázalo vjezd kamionům na Jižní spojku od Barrandova. Tím tranzit nasměrovalo právě na D1 a Spořilovskou spojku.

Projde zákaz kamionů?

Nyní město usiluje o zákaz vjezdu kamionů i na další hlavní tranzitní trasy včetně té přes Spořilov. Návrhem se bude na jaře zabývat silniční úřad na ministerstvu dopravy. „Zakrytí Spořilovské spojky je pro nás priorita bez ohledu na to, zda tam zůstanou kamiony, nebo ne. I po dostavbě velkého pražského okruhu mezi D1 a D11 zde bude jezdit velké množství aut, projekt tak má velký význam,“ řekl náměstek primátorky Petr Dolínek.

Podobné zaclonění dopravy betonovým sarkofágem je v západní Evropě běžné, řidiči jej znají například z Mnichova.