"Ta nejnáročnější část rekonstrukce je za námi a já jsem ráda, že se to podařilo o měsíc dříve, než bylo plánováno. I tak ale musím především poděkovat lidem za trpělivost. Nyní se do Zenklovy ulice vrací tramvaje a to určitě ulehčí nejen obyvatelům Prahy 8 život,“ říká primátorka Adriana Krnáčová. 

"Rekonstrukce Zenklovy ulice je jednou z nejzásadnějších akcí obdobného charakteru, které se v Praze realizovaly za řadu let. Bylo nutné koordinovat postup několika investorů. Uzavírka byla pochopitelně vzhledem k dopravnímu vytížení velmi nepříjemná, ale nyní bude opravená ulice sloužit mnoho dalších let. Jsem rád, že se zásadní část rekonstrukce stihla do konce prázdnin," uvedl náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek.

Snad už bude klid

Rekonstrukce trati proběhla v úseku dlouhém 1,6 kilometru mezi Elsnicovým náměstím a Bulovkou. Navazující úseky k Palmovce a směrem na Stírku byly rekonstruovány již v předchozích letech, takže letošní dlouhodobá výluka tramvají byla nadlouho poslední.

Značná délka výluky (3. ledna - 31. srpna) byla způsobena rozsahem prací. Kromě kolejí, na kterých pracoval dopravní podnik,  prováděla Technická správa komunikací časově náročnou rekonstrukci mostu přes Rokytku na Elsnicově náměstí.

K tomu také proběhla stavba mysových zastávek a rekonstrukci vozovek a chodníků od Elsnicova náměstí až na zastávku Vosmíkových, tedy v linii o délce 1,2 kilometru. Pražská vodohospodářská společnost prováděla rekonstrukci kanalizace a vodovodu. Také se pracovalo například na silnoproudých i slaboproudých kabelech, veřejném osvětlení, světelných signalizacích.

Trať má nyní zlepšenou geometrii, což je důležité hlavně proto, že její dvě třetiny jsou v obloucích, často o poloměrech menších než 100 metrů. Na rekonstruované trati jsou všechny oblouky vybavené přechodnicemi, které zajišťují komfortnější průjezd vlaků a menší opotřebení trati.

„Pro cestující jsme tramvajovou trať, jejíž stav byl havarijní, zpřístupnili v předstihu a můžeme tak dát školákům pomyslný dárek před zahájením školního roku. Při modernizaci jsme nahradili konstrukce z velkoplošných panelů novou konstrukcí trati na betonové desce a na pražcích s živičným krytem, což přinese snížení hlukové zátěže pro okolí,“ říká Oldřich Vytiska, technický ředitel DPP.

Na řadě míst je tramvajová trať opatřena preferenčními prvky, které ji oddělují od vozovky. Ty proti původnímu stavu přibyly zejména v úseku mezi zastávkou Vosmíkových a U Kříže ve směru do centra.

Pro odstranění negativního příčného převýšení vozovek v zatáčkách jsou na některých místech místo betonových oddělovacích tvarovek použity zkosené obrubníky, které umožnily dosáhnout požadovaného výškového rozdílu mezi vozovkou a tratí. 

Bezbariérové zastávky

„Hlavní částí rekonstrukce byla kompletní výměna konstrukce vozovky, která byla v havarijním stavu a místo dlážděného krytu z velké dlažby je v celé ulici asfaltový povrch. Návrh celkového řešení uličního prostoru vycházel mimo jiné z původního zadání, snížení staré hlukové zátěže v ulici Zenklova v úseku Elsnicovo náměstí po ulici Vosmíkových. Součástí rekonstrukce je také úprava odvodnění a oprava chodníků, které budou provedeny s krytem z pražské mozaiky,“ říká šéf TSK Petr Smolka a dodává: „do projektu byly zapracovány také požadavky IPRu na vedení cyklistického provozu v uličním prostoru a bezbariérovost.“

Významné změny nastaly na zastávkách. Zastávka Libeňský zámek (dříve Stejskalova) byla v obou směrech vysunuta do prostoru před zámeček. Místo nástupu z vozovky či chodníku vznikly v obou směrech nástupní ostrůvky. Naopak zastávky U Kříže, které byly původně ostrůvkové, jsou nově zřízeny jako mys s najížděním aut na tramvajové těleso.

Obdobně je řešena zastávka Vosmíkových do centra, kde se nastupovalo z vozovky. Zastávka U Kříže ve směru do centra byla přesunuta až pod Podlipného ulici a je tedy lépe připravena pro možný budoucí přestup na vlak. Všechny zastávky jsou nově pro jeden vlak, mají nástupní hranu 20 centimetrů a jsou bezbariérové.

V současné době probíhají na Zenklově práce především na chodnících mezi Horovým náměstím a zastávkou Vosmíkových, ovšem již za provozu tramvají. Dokončení této části lze čekat až na jaře příštího roku.