„Po zahájení zkoušky se po deseti minutách zvedl a odešel. Už jsme o něm neslyšeli,“ řekl ředitel Miloslav Janeček, do jehož školy nastoupí pouze jeden žák z Ukrajiny – a to na učební obor Klempíř.

Kromě těchto dvou zájemců dostal ředitel Janeček před přijímacím řízením dalších patnáct dotazů od žáků z Ukrajiny. Dva z nich dali škole vědět, že od září zahájí on-line výuku na škole v Ukrajině, zbytek přestal komunikovat.

A jeho zkušenost není ojedinělá. Podobnou komunikaci zažila i Renata Dvořáčková, zástupkyně ředitelky Českoslovanské akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše v Praze 2, kde nepřijali ani jednoho zájemce z řad ukrajinských žáků. „Přihlášky k nám podali, ale všichni pohořeli u pohovoru z českého jazyka, což se vzhledem ke krátké době, kterou v České republice pobývali, dalo očekávat. Navíc dosahovali i velmi slabých výsledků z matematiky a někteří měli i špatné známky na vysvědčení ze ZŠ,“ sdělila Dvořáčková.

Uchazečům podle ní věnovali hodně času a energie, aby pro ně vše připravili a dostatečně jim vysvětlili. Vše za pomoci tlumočníka.

Nepřevzali si ani rozhodnutí o nepřijetí

„Před přijímacími zkouškami měli spoustu dotazů a neustále nás kontaktovali. Od okamžiku, kdy jsme je ke vzdělání nepřijali, protože nesplnili kritéria přijímacího řízení, s námi již nekomunikují. Nepřevzali si ani rozhodnutí o nepřijetí, které jsme jim doporučeně do vlastních rukou zaslali na adresu uvedenou v přihlášce,“ doplnila zástupkyně.

Ani do třetí oslovené školy, do Gymnázia Nad Štolou v Praze 7, nenastoupí v září žádný student z Ukrajiny. K přijímací zkoušce se přihlásilo pět ukrajinských uchazečů, v den konání zkoušky se dostavili čtyři. Ani jeden z nich ale neobstál u pohovoru z českého jazyka. „I kdyby ho však vykonali úspěšně, stejně by nebyli přijati, protože podle redukovaného umístění dle výsledků z matematiky, které absolvovali v ukrajinském jazyce, se umístili mimo pořadí přijatých uchazečů,“ upozornila Renata Schejbalová, ředitelka školy.

Jeden ukrajinský zájemce ze sedmi byl pak úspěšný v přijímacím řízení na Střední průmyslové škole elektrotechnické v Praze 10. Toho nyní čeká doučování češtiny díky dotaci z ministerstva. „Ukrajinští studenti hovoří velmi dobře anglicky, takže s dorozuměním problém nebude. Zároveň studenta budeme doučovat český jazyk, využijeme dotační podporu ministerstva školství, která jistě bude platit i od nového školního roku,“ sdělila školy Romana Bukovská.

Přijímací řízení naopak ještě nemají ukončené na Gymnáziu Arabská v Praze 6. Zatím je přijat jeden uchazeč z Ukrajiny. A v případě potřeby je gymnázium připraveno vzít v září ještě několik studentů do prvního ročníku.

„Ve škole učíme ruský jazyk, máme rodilou mluvčí. Navíc tu mám tři učitele, kteří již nyní vyučují v kurzech pro cizince. V této ‚nové situaci‘ tak nevidím problém,“ poznamenala ředitelka školy Zdeňka Hamhalterová.