Příspěvek zveřejnil na své facebookové stránce Líný učitel školní psycholog a pedagog Robert Čapek poté, co ho zkontaktovala pracovnice agentury, která zajišťuje servis škol v přírodě. „Ve čtvrtek večer po večeři jedna z třídních učitelek předávala diplomy a vyhlásila tři prvňáčky. S nadšením běželi dopředu za paní učitelkou a ona jim předala diplomy a řekla přitom, že je to za největší nepořádek na pokoji. V té chvíli začali všichni tři brečet, pak dala pokyn aby všechny děti křičely fuj. Rovněž jim předala velký smeták a malou lopatku se smetáčkem a dala jim za trest zametat schodiště,“ popsala žena.

Na zmíněném diplomu je velký čuník a nápis: To jsem já, neuklízím. Podle ženy byli v dalších dnech žáci vystaveni posměchu ze strany spolužáků. Kolektiv přitom tvořilo asi padesát dalších dětí. „Ještě druhý den šlo na chodbách slyšet chrochtání a nadávky, že jsou prasata,“ doplnila.

Ředitel Základní školy Kuncova Pavel Petrnoušek uvedl, že se s celou situací seznámil a rozhodl se ji řešit. Odmítá ale, že by se všechny události staly tak, jak jsou popsány na sociálních sítích. „Mohu potvrdit, že skutečně došlo k bodování úklidu a předání diplomu třem žákům za nejhorší úklid. Důrazně ale odmítám, že by došlo k tomu, že by učitelky vyzývaly zbytek kolektivu k nějakému lynčování, vybízely k chrochtání a ukazování na děti, případně, že by ti žáci kvůli vyhodnocení úklidu plakali,“ prohlásil ředitel školy.

Příspěvek zmiňované pracovnice vnímá jako nadsazený, a to kvůli osobním sporům a špatnému hodnocení její práce ze strany učitelek. Ty ředitel vnímá jako výborné a obětavé pedagožky.

Bodování úklidu? Nevhodné

Bodování úklidu ale odsoudil a označil za nevhodné. „Pochybení vidím v tom, že taková praxe, v podstatě zásah do rodičovských kompetencí, nemá na škole v přírodě co dělat. Možná na táborech to bývá jinak, ale škola v přírodě je pořád škola, kde prosazujeme edukaci založenou na pozitivní motivaci, pochvalách a úctě ke každému žákovi. Bohužel se nedá vyloučit, že při podobném jednání se skutečně nějaké dítě nebude cítit komfortně, dotkne se ho to, ztratí důvěru k učitelce, která je pro něj hned po rodičích největší autoritou, nebo se jiný spolužák utrhne a bude si děti dobírat,“ vysvětlil.

Ředitel školy se proto rozhodl všem třem učitelkám udělit trest. „Bohužel ani jedna nezasáhla a nevyhodnotila postup jako chybný. Proto jsem všem třem předal vytýkací dopis pro hrubé porušení pracovní kázně,“ doplnil Petrnoušek. Pedagožky také dočasně přijdou o osobní příplatek a celý učitelský sbor bude na toto téma proškolen. Více než desítka učitelů školy je nositeli Plakety Jana Amose Komenského, kterou dostávají pedagogové za mimořádný přínos pro školství.

Případ rezonuje sociálními sítěmi

Příspěvek se dočkal už několika stovek reakcí nejen na sociální síti Facebook, ale také na Twitteru. Řada diskutujících je případem otřesená, někteří zmiňují podobné zkušenosti z jiných škol, případně vzpomínají na vlastní zážitky z dětství či chtějí, aby záležitost tentokrát prošetřila Česká školní inspekce. Inspekci je ochotná podat vysvětlení i zaměstnankyně, která informace zveřejnila. Úřad se ale případem zatím nezabývá. „České školní inspekci nebyl doručen žádný podnět týkající se uvedeného problému," potvrdil náměstek ústředního školního inspektora Karel Kovář.

Ředitel Petrnoušek je na případné prošetření připravený. „Je mi líto, že tato událost vrhá negativní stín na celou školu. Nicméně, opatření jsem přijal a pokud bude chtít inspekce dál šetřit, je to její právo. Pro mě je úlevou, že žádný z rodičů prvních tříd, ani rodiče zmíněných žáků si nestěžovali, naopak nám přišly reakce od rodičů, kde vyjádřili učitelkám podporu a pochvalují si průběh školy v přírodě i dalších aktivit, které třeba i ve svém volném čase pro děti tyto učitelky dělají,“ doplnil.

Praxe je to běžná, prvňáci jsou nejzranitelnější

K zakladateli stránky Líný učitel Robertu Čapkovi se informace o situacích, kdy učitelé tupí a ponižují žáky před zbytkem kolektivu, dostávají podle jeho slov běžně a nejedná se o výjimečnou praxi. „Možná jsou bohužel ještě častější, než si myslíme. A nejhorší je, že tam, kde jsou nejškodlivější - tedy na prvním stupni - jsou nejvíce skryté,“ poznamenal.

Malí žáci jsou podle něj nejsnadnějším terčem. „Dospělý je pro ně autorita, zejména pak jejich paní učitelka, se kterou tráví každý den hodiny a hodiny,“ zmínil.

Dodal, že děti nedokážou vyhodnotit, že hanebného chování se dopouštějí především učitelky, nikoli ony. Vinu pak hledají u sebe a může to vést až k dlouhodobým traumatům. „Dám příklad. Jedna dívka se v první třídě dozvěděla od učitelky, že když bude někdo hodně jíst, bude tlustý. Od té chvíle jí k obědu jen několik lžic. Její matka s tím celé týdny nic nesvedla. A to je maličkost třeba oproti tomu, pokud učitelka staví celou třídu proti někomu, kdo jen pomaleji čte nebo počítá,“ zmínil.

V případě školy Kuncova zhodnotil přístup ředitele jako správný, připomněl ale, že na mnoha školách pochybení učitelů mizí do ztracena. I proto je na své stránce zveřejňuje. „Často je sebereflexe škol nulová a náprava jen kosmetická. V krajních případech mělo zveřejnění případu na Líném učiteli za následek také to, že škola proti mně vedla či vede právní spor, většinou pro poškození dobrého jména,“ dodal.

Česká školní inspekce podle sdělení náměstka Kováře registruje v posledních pěti letech ročně v průměru pět podnětů, které upozorňují na nevhodné chování pedagoga vůči žákům a jsou po prošetření shledány jako důvodné. „Nejedná se však o šikanu,“ dodal Kovář.