Už ve středověku se na místě dnešní restaurace nalézaly dva gotické domy. Větší protiklad mezi majiteli bychom našli jen stěží. Zatímco jednoho živilo pivovarnictví, druhý byl kanovníkem v nedalekém kostele sv. Jiljí. V 16. století se oba spojily do jednoho a vznikl zde hostinec U Goliášů, pojmenovaný po majiteli Matouši Goliášovi.

Majitelé radní

Dům s pivovarem a hostincem v těsné blízkosti městského centra byl lákavou nemovitostí hlavně pro pražské radní. V seznamu vlastníků bychom jich našli hned několik. Jeden z nich, Melichar Haldius, nechal dům na přelomu 16. a 17. století renesančně přestavět, a ten tak získal podobu, ve které ho známe dnes.

Haldius o něj jako protestant po prohraném stavovském povstání přišel a místo něj se tu zabydlel jiný radní: Mikuláš Turek z Rosenthalu. Dům byl od té doby znám jako U Turků a dodnes se nad vstupem zachoval Turkův erb. Do rukou Vejvodů, kteří mu dali dodnes používané jméno, se budova dostala roku 1717. Jan Václav Vejvoda byl jak jinak radní.

V pozdějších letech objekt chátral a na začátku 20. století byl zralý tak akorát k demolici. Pivovar tu už dávno nebyl, zanikl nejspíš na počátku 19. století. Na jeho místě měl podle plánů města vzniknout nový činžovní dům. Zasáhl ale malíř Karel Ludvík Klusáček, který dům i s pozemkem koupil v roce 1908.

Původně čekal, že mu s výdaji na opravu i samotnou rekonstrukcí pomůže Umělecká beseda, jejímž byl místopředsedou. Z domu U Vejvodů chtěl totiž vytvořit její centrum. S ostatními členy se ale rozkmotřil a do oprav se proto musel pustit sám. A aby pokryl náklady, obnovil zaniklou tradici pohostinství a založil zde kabaret.

Otevřeno umělcům

Uměleckým centrem se dům nakonec doopravdy stal. Staronovou hospodu si totiž oblíbili známí výtvarníci i architekti Mikoláš Aleš, Josef Fanta, František Ženíšek či Josef Gočár. Mnoho známých tváří přitáhl i kabaret. Jako diváka i účinkujícího jste tu mohli zahlédnout třeba Jaroslava Haška.
V roce 1909 se na dvoře začala stavět secesní budova, ve které vznikl výstavní sál, o něco později přestavěný na biograf. Zlatá léta ale netrvala dlouho. Za druhé světové války tu vznikla závodní jídelna, a tak tomu zůstalo i po únorovém převratu. I v této době sem docházeli hlavně umělci, mezi nimi básník Václav Hrabě nebo hudebník Jaroslav Hutka.

V devadesátých letech se dům U Vejvodů přeměnil na nóbl restauraci, která se ale začala orientovat spíše na turisty nežli na původní ryze českou klientelu.