Jako pravděpodobné řešení situace se aktuálně jeví odborná garance ze strany pedagogických fakult veřejných vysokých škol, díky níž by minimálně studenti posledního ročníku mohli dostudovat přímo na UJAK.

Odborníci z hodnotící komise by mohli dohlížet na průběh státnic. Těch by se mohl navíc zúčastnit i zástupce ministerstva. „Měl by to být nezávislý zástupce, odborník, který bude dohlížet na průběh státních závěrečných zkoušek," řekl ministr.

Na největší soukromé univerzitě v Česku studuje učitelský i neučitelský obor speciální pedagogika 1418 studentů. Řada z nich si zde doplňuje kvalifikaci podle požadavků zákona o pedagogických pracovnících. Akreditační komise univerzitě vyčítá příliš vysoký počet studentů, který neodpovídá počtu vyučujících. Řadu závěrečných prací na škole vedou externisté.

Studenti se bojí o místa

Chládek v pátek v prostorách UJAK o situaci diskutoval i se zástupci studentů. Především ti, kteří jsou kvůli potížím s akreditací převedeni na neučitelský obor, se cítí být existenčně ohroženi. Učitelskému oboru totiž akreditace skončila už na konci roku 2014.

„Jsme převedeni do neučitelského oboru, takže přestáváme plnit podmínku kvalifikačního studia. Bojíme se o svá místa. Jsme přesvědčeni, že studium není jiné než na jakékoliv jiné vysoké škole," uvedla studentka Lenka Klárová. Studenti UJAK na podporu školy zorganizovali petici, která má po necelých čtyřech dnech 5663 podpisů.

Sama Klárová je absolventkou sociální pedagogiky a třináct let pracuje ve speciálně-pedagogickém centru. Navíc má praxi jako speciální pedagožka v praktické škole. Když zjistila, že z pohledu zákona o pedagogických pracovnících nesplňuje kvalifikaci, viděla UJAK jako jedinou volbu pro doplnění vzdělání. Na rozdíl od veřejných VŠ zde totiž kombinované studium probíhá pouze o víkendech, nikoliv i ve všední dny.

Komise prověří studium i studenty

UJAK se proti stanovisku Akreditační komise odvolala. Do začátku dubna má také vypracovat novou žádost o prodloužení akreditace na dostudování stávajících studentů, kterou Akreditační komise posoudí na nejbližším zasedání v polovině dubna.

V té době by už měla pracovat hodnotící komise, která bude vedle kvality studia jako celku prověřovat i jednotlivé studenty. Zaměří se zejména na soulad jejich praxe s oborem speciální pedagogika a kvalitu diplomových prací. V dubnu by pak měla komise sdělit, kdo si případně bude muset doplnit praxi nebo upravit diplomovou práci.

Zástupkyně studentů prověřování praxe nepovažuje za problém. „Toho se vůbec neobáváme, velká část z nás pracuje v oboru. Ti, kteří v oboru nepracují, to je jen malé množství lidí, kteří si musejí praxi udělat v příslušném zařízení," prohlásila.

Dlouhodobé výhrady

Rektor UJAK Luboš Chaloupka vyzdvihl údajně velmi seriózně zpracovaný systém řízení praxí, s nímž škola nedávno seznamovala i zástupce Akreditační komise. „Nebyly vůči tomu výtky, proto jsme měli pocit, že jsme v této oblasti excelentní. Ten model byl součástí akreditace a v této podobě nám byla ta akreditace udělena," řekl.

Akreditační komise tvrdí, že má vůči UJAK dlouhodobé výhrady. Na dubnovém zasedání proto bude projednávat rovněž podnět k odebrání státního souhlasu k činnosti této vysoké školy. To by mohl být začátek procesu, který by mohl vést až k zániku této soukromé vysoké školy.